måndag, april 03, 2017

Världen är mångdimensionell!


Debattartikel i Barometern 3 april 2017
Utvecklingen i världen går i raketfart. Det gäller teknik, medicin och naturvetenskap, men också inom samhällsvetenskap, humaniora och politik. Mycket gammalt ifrågasätts, nytt ifrågasätts ännu mer och någonstans ser vi åt vilket håll utvecklingen drar sig. Det är tyvärr inte i alla stycken en angenäm upptäckt.
Nationalismen breder ut sig alltmer och murar byggs, till och med i ren fysisk konkret bemärkelse. Grunden för den fria människan är i gungning. Exakt hur fri har en människa rätt att vara i vårt tidevarv enbart på grundval av att hon är människa? Det går att ställa många frågor av det slaget. Svaren varierar. Vissa typer av människor, det vill säga vita, heterosexuella, välbärgade och välutbildade människor i västvärlden, företrädesvis män, som saknar funktionsnedsättningar, kan räkna med betydligt mer frihet än andra. Är det en ordning som vi är tillfreds med?
De gamla ideologierna bars av visioner om det önskvärda samhället. Konservativa ville bevara det gamla, liberalerna ville befria och socialismen ville riva ner och skapa nytt. Det är, även om man inte kan sympatisera med allt, synnerligen tydliga framtidsbilder av tre olika slag. Med tiden urholkades de, och vi har under lång tid nöjt oss med en skala från höger till vänster. Någonstans där har man som politiskt parti kunnat placera sig, och det har varit tydligt om än endimensionellt. Problemet nu är att den skalan inte räcker. Man kan inte med bästa vilja i världen pressa in dagens värld på en tumstocksskala. Världen spretar mycket mer, och såväl den högra som den vänstra ändpunkten har på något sätt försvunnit. Vänstern har sedan Östeuropas fall kämpat med att forma en ny vision, och misslyckats. Istället har man fått klä skott för det gigantiska demokratiska misslyckande som sovjetkommunismen faktiskt blev. Högern kan inte dra klockan tillbaka till ett historiskt idealtillstånd. Utvecklingen i världen har gått för långt och människor kräver mer än att bli vid sin läst och vara lyckliga därvid.
Det är i den här situationen vi måste leta efter nya visioner med bäring på verkligheten. Vi måste se hur världen ser ut och vilka problem vi måste lösa. Vi måste göra oss av med höger-vänsterskalan som begränsar vårt synfält och vår förmåga att se, analysera och förstå. Motmedlet mot ogräs som nationalism, populism a la Trump och våldsbejakande extremrörelser är inte gammaldags retorik. Det är ju den retoriken som har bildat grogrunden för ogräset! Motmedlet måste vara nytänkande och en ny formulerad berättelse om ett framtida önskvärt tillstånd, en berättelse med fler dimensioner än höger-vänster. Vi i Feministiskt initiativ bärs av den tanken. Vi är inte tillfreds med att en del människor är friare än andra. Vi vill se världen med många ögon och utifrån flera perspektiv, och vi har inga mossiga partistrukturer eller gamla traditioner att ta hänsyn till. Vårt mål är en god framtid, inte att återupprätta minnen från fornstora dagar.
Man kan helt enkelt inte lösa dagens problem med de verktyg som skapade dem. Vi måste använda nya redskap och nya metoder. För att komma framåt och nå resultat behöver vi vara många som bidrar. Ju fler vi är, desto fler perspektiv kan vi arbeta med och desto fler dimensioner kan vi se. Det är nya vägar som ingen har vandrat, men tillsammans kan vi göra storverk! Välkomna att vara med i det arbetet!
Birgitta Axelsson Edström
Talesperson Feministiskt initiativ Kalmar län

Inga kommentarer: