måndag, februari 25, 2019

För att det finns behov, inte för att vi blir rikare...

Debattartikel publicerad i Barometern 25 februari 2019
Astrid Lindgren lär ha sagt att bara vi ger barnen kärlek, mer kärlek och ännu mer kärlek så kommer folkvettet av sig självt. Mycket pekar på att hon har rätt. Jag tror också att mängden medmänsklig kärlek i världen är alldeles för liten. Den slutsatsen är nämligen lätt att dra när man ser mängden folkvett.

Det pågår ständigt ett meningsutbyte som behandlar betydelsen av ett ökat invånarantal för välfärdens utveckling. På ena sidan står de som hävdar att vi ska ta emot invandrare och flyktingar för att det stärker den kommunala ekonomin. Fler invånare ger enligt den sidan mer skatteintäkter. På andra sidan står, senast representerade i debattinlägg av Tamas Lakatos, de som hävdar motsatsen. Ökad invandring anses där leda till allsköns problem och de kommunala resurserna bör därför riktas till de människor som redan bor här. Jag hävdar att båda sidorna har hamnat fel.

Motivet bakom att vi ska hjälpa människor i nöd och förtryck till ett bättre liv med utvecklingsmöjligheter är nämligen inte att vi tjänar på det, lika lite som att vi ska neka att ge stöd på grund av att vi förlorar på att hjälpa. Motivet bakom är istället den andres behov. Man hjälper helt enkelt den som behöver när man själv har möjlighet till det. Frågan handlar i grunden om vår mänskliga natur. Vi människor är sociala varelser som ska ta hand om varandra.

Naiv som jag är så har jag försökt att argumentera för detta i en rad sammanhang, men det är väldigt svårt för många att byta perspektiv. Partier, politiker och andra sitter fast i ekonomismen och måste helt enkelt hitta argument bestående av kronor och ören för att motivera ställningstaganden och handlingar som är djupt mänskliga. Det leder i fel riktning. Vi hjälper inte varandra för att vi själva tjänar på det. Vi hjälper varandra för att den andre behöver det.

Det är hög tid att vi tar till oss Astrid Lindgrens kloka ord liksom tron på att människor kan utvecklas hela livet. Låt oss visa varandra kärlek i praktisk handling så kan det faktiskt hända att folkvettet växer. Det är i alla händelser värt ett försök. Vi människor behöver nämligen varandra, och medmänsklig kärlek har ingen farit illa av hittills.

Birgitta Axelsson Edström
Kalmar

torsdag, februari 21, 2019

Inte svensk


Snö
gör mig lycklig
Varför
kan man undra över
men det ändrar inget

Snö
dolde isen
jag ramlade på
och kvaddade axeln
Det var inte snöns fel!

Snö
Vit
Förlåtande
Döljande
Smyckande
Mjukgörande
Kall
Självständig

Snö
gör mig lycklig
Därför
kan man konstatera
att jag är
fel.

måndag, februari 18, 2019

Favorit i repris igenMåste vi tänka lika
för att tänka väl
om varann?

Måste vi tala lika
för att tala väl
om varann?

Måste vi tycka lika
för att tycka
om varann?

(Nils F Nygren)


tisdag, februari 12, 2019

Motion till kyrkofullmäktige i Kalmar pastorat


Kalmar pastorat skriver i den nuvarande församlingsinstruktionen:”Vi strävar efter att öka tillgängligheten genom att förlägga en kvällsmässa på söndagar i någon av pastoratets församlingar”.

Denna formulering har dock inte gett upphov till någon förändring av tidpunkten för söndagsmässorna. Samtliga fem församlingar håller sin huvudgudstjänst med start i spannet kl 10-11. Vi vill inte påstå att antalet gudstjänstfirare är lågt. Det framkommer i resultatet av visitationen år 2018 att det tvärtom förhållandevis är många som firar gudstjänst i Kalmar pastorat, och det är naturligtvis glädjande. Ett problem, vilket lyfts i visitationsrapporten, är dock att medelåldern är ganska hög på sina ställen. Vi menar att en kvällsgudstjänst, kanske kl 17 eller kl 18, skulle kunna göra det enklare för fler att delta i gudstjänstlivet. Vi menar också att denna tid bör ligga fast vecka efter vecka i en av våra kyrkor och inte alternera. Sådant riskerar att skapa mer förvirring än möjligheter.

Vårt samhälle utvecklas liksom vårt arbetsliv. Många har ett hektiskt program med arbeten som kräver hög grad av engagemang och med andra fritidsaktiviteter som man själv eller familjen deltar i. Tiden blir för många en bristvara liksom möjligheten att sova ut. Det är inte optimalt för alla att kyrkan erbjuder huvudgudstjänst med mässa den enda morgonen i veckan då man kan ta det lugnt. Vi menar att det är hög tid att vi tittar på möjligheter att möta behov hos de människor som inte är vana vid att prioritera kyrkobesök på söndag morgon men som har större möjlighet att dela gemenskapen vid mässa och kaffebord längre fram på dagen som ett avstamp inför den kommande veckan. Självklart finns det redan idag alternativ till söndagens huvudgudstjänst i form av en mängd gudstjänster/mässor i veckan. Det är ändå så att söndagens huvudgudstjänst är den största och viktigaste och den som anger tonen åt veckan som väntar.

Vi menar att tiden är mogen för att våga tänka nytt och att pröva en ny gudstjänsttid. Nu när arbetet med en ny församlingsinstruktion inleds passar det extra bra att lyfta frågan och omvandla förra instruktionens strävan till praktisk handling. I Kalmar ligger våra församlingar och församlingskyrkor väldigt nära varandra. Att samtliga fem firar gudstjänst samtidigt känns inte optimalt om man avser att ha hög tillgänglighet samt utnyttja resurser på bästa sätt. Söndagsgudstjänsterna i Svenska kyrkan i Kalmar ska vara öppna för alla, inte bara för dem som är morgonpigga på söndag morgon!

Vi föreslår därför att kyrkofullmäktige i Kalmar pastorat​ beslutar
att i arbetet med församlingsinstruktionen och i enlighet med visitationsrapporten lyfta frågan om att flytta huvudgudstjänsten i någon av församlingarna i Kalmar till kvällstid samt
att genomföra förändringen så snabbt som möjligt.

Kalmar den 11 februari 2019

Birgitta Axelsson Edström, Gunnar Thorbert, Monica Lengström och Gabriella Thorbert

Öppen kyrka – En kyrka för alla