torsdag, april 06, 2017

Om barnäktenskap och barnperspektiv

Insändare i Östra Småland 7 april 2017
Frågan om hur Kalmar kommun ska hantera barnäktenskap har nyligen diskuterats i kommunstyrelsen. Svaret blev, om rapporteringen stämmer, att man inte ska göra något utöver det man idag gör. Det är en ryggradslös politisk hållning när vi vet att barnäktenskap förekommer.

Vi inom Feministiskt initiativ vill att barnperspektivet ska stå i centrum inom alla delar av flyktingpolitiken. Alla äktenskap där någon av makarna är minderårig måste därmed upplösas. Asylsökande barn som är gifta ska ha status som ensamkommande barn och därmed skyddas från barnäktenskap. Barn har rätt att vara barn oavsett ursprung och kön. Barn har rätt att leka och utvecklas i sin takt. Var och en har också rätt att bestämma om sin egen framtid. Varje barn ska ses som egna personer och inte bara som en del av något annat. Det är ju då de blir osynliggjorda!

Vi tänker aldrig acceptera likgiltighet inför barns lidande. Sverige måste ta krafttag för att värna barns rättigheter och skydda barn som far illa på grund av fattigdom, krig, diskriminering och sexuell exploatering. Det gäller även Kalmar kommun. Den barnsyn som präglar barnkonventionen måste genomsyra alla samhällsområden. Att stå upp för barnens rätt kan aldrig vara fel. Att inte göra det är fegt.

Birgitta Axelsson Edström

Talesperson för Feministiskt initiativ Kalmar län

Inga kommentarer: