tisdag, april 18, 2017

Självklart en öppen kyrka för alla!


Insändarsvar i Östra Småland 19 april 2017

Dag Sandahl undrar (insändare Östra Småland 13 april) om vi vill ha en öppen kyrka för alla. Svaret är ett tveklöst och rungande JA. Kyrkans dörr ska stå på vid gavel så att alla kan komma in!
När vi nu väljer att rikta ljuset på en grupp som inte alltid upplever att de är välkomna in i kyrkans fulla gemenskap, nämligen HBTQ-personer, så betyder det inte att någon annan ska stängas ute. Tvärtom så tror vi att den öppna famnen kan rymma ännu fler. Evangeliet ska kunna nå alla.
Att inkludera och välkomna människor av olika slag är alltså självklart för oss i ÖKA (Öppen Kyrka). Vi kommer till kyrkan med våra olikheter och våra skilda uppfattningar, precis som det ska vara. I Guds familj finns säkert både ”kvinnoprästmotståndare och homofober” som Sandahl själv väljer att nämna liksom vänstersympatisörer och borgerliga väljare. Att vara inkluderad och välkommen medför dock inte rätten att exkludera andra. Det är ju exakt där det blir problematiskt. Är det verkligen OK att stänga ute kvinnliga präster som är kallade till kyrkans tjänst eller människor med HBTQ-läggning bara för att några vill det?
Nej, det är inte rimligt. I kyrkan ska det finnas plats för alla. Vi behöver mötas, samtala och lära oss av varandra samt öka vår förståelse för olika perspektiv, och det är precis den processen som Regnbågsnyckeln kan hjälpa oss med.
Birgitta Axelsson Edström och Gunnar Thorbert
Kandidater för Öppen kyrka - En kyrka för alla

Inga kommentarer: