onsdag, april 26, 2017

Ännu ett bedrövligt exempel
Insändare i Östra Småland 27 april 2017
Vi har i Sverige myndigheter som ska se till att varje barn skyddas mot våld, exploatering, tvångsgifte och övergrepp. Här ska det inte göras skillnad på barn och barn. Sverige har ju en lagstiftning mot barnäktenskap i syfte att undvika risken för exploatering av barn. Flickor i Sverige, oavsett ursprung, har helt enkelt rätt att leva i frihet och har också rätt att själva välja sin partner.

Men likväl så fungerar det inte. Utländska barnäktenskap finns, men de är inte giltiga i Sverige om det inte finns synnerliga skäl. Varje fall ska prövas utifrån det enskilda barnets rättigheter, men hur gör Kalmar kommun? Det verkar som om det saknas handlingsberedskap för att hantera barnäktenskap på ett rimligt sätt. När man ser tecken på att mycket unga flickor lever i äktenskapligt samliv med män som i många fall är betydligt äldre så måste man väl veta både ATT och HUR man ska agera? Och beslutsfattarna i de politiska rummen bör naturligtvis stödja arbetet. När frågan var uppe på kommunfullmäktige fanns ändå ett massivt stöd MOT ett sådant skydd för barnen. Det är hårresande. Att flickor i mycket späd ålder blir gravida och föder barn innan de själva har lämnat barndomen borde vara en varningsklocka med mycket skarp klang. Tyvärr verkar den ändå inte ha uppfattats inne i Kalmars fullmäktigesal.
Kunskapen om mänskliga rättigheter måste drivas på många nivåer. I de kommuner i landet där Feministiskt initiativ har mandat ligger därför ökad kunskap om mänskliga rättigheter högt upp på dagordningen. Flickors rättigheter är naturligtvis lika viktiga som pojkars/mäns. Ingen ung flicka, enligt svensk lagstiftning fortfarande ett barn, i Kalmar ska vara hustru och älskarinna till en man bara för att politikerna i fullmäktige inte vågar sätta ner foten för att skydda hennes rätt till barndom och inflytande över sin egen framtid! Tyvärr så verkar, än en gång, den patriarkala och manliga rätten till en hustru vara mer självklar än en ung flickas rätt till ett eget liv. Kulturrelativismen sätter återigen skygglappar för det som borde vara självklart för alla sanna demokrater, nämligen att alla barn har samma värde.
Feministiskt initiativ kommer aldrig acceptera att utsatta flickor på flykt utnyttjas eller att olika regler ska gälla för barn beroende på var de har fötts. Barnkonventionen ska gälla alla barn, även om de finns i Kalmar kommun, och att ställa upp för barnen kan aldrig vara fel. Att inte göra det är däremot fegt.
Birgitta Axelsson Edström, Talesperson för Feministiskt initiativ Kalmar län

Inga kommentarer: