tisdag, oktober 15, 2013

Vårt seminarium på Vänsterdagarna

I helgen samlades alltså 700 vänsterpartister främst engagerade i landstings- och kommunpolitiken runtom i landet för att delta i Vänsterdagarna i Malmö. Det var två dagar som var fyllda med seminarier och föreläsningar, men också av social samvaro och många spontana möten.

Som enda deltagare från Kalmar län fick jag medverka som föreläsare på ett seminarium, ett seminarium som visade sig locka så många deltagare att det fick dubbleras :-) Vi körde därför två pass, ett på lördagen och ett på söndagen. Speciellt roligt var det ju att få prata om en av Vänsterpartiets absoluta hjärtefrågor, nämligen äldreomsorgens nuläge och framtid.

Seminariet hade temat Vinster leder till vanvård. Den centrala frågan var: Hur ska vi bedriva en värdig äldreomsorg som sätter de äldres behov i centrum istället för privata företags rätt till vinster i välfärden? En mängd missförhållanden på äldreboenden som drivs av privata företag med vinstintressen har uppdagats på senare år. Vänsterpartiet vill arbeta för ett helt annat alternativ som leder till Verklig valfrihet, det vill säga mer inflytande för den enskilde att påverka vad man vill ha hjälp med, hur, när och av vem. Lagen om valfrihetssystem (LOV) leder enbart till att stärka företagens rätt till valfrihet och vinst.

Jag och Torun Boucher, som sitter i Äldrenämnden i Stockholm, samarbetade under seminariet. Torun har ett storstadsperspektiv och kunde berätta om en valfrihet i Stockholm som betyder val mellan 230 olika utförare och en fullständigt orimlig situation för den som har behov av omsorg. Vem kan välja mellan 230 kakor utan att bli förvirrad?

Kalmar har en annan situation, här står kommunen inför ett införande av LOV inom hemtjänsten, trots att den folkliga opinionen sätter kvalitet och värdig omsorg framför privata möjligheter att tjäna pengar på välfärden. Stockholm, som styrs av en starkt blå borgerlighet ligger långt före Kalmar i utförsbacken, men vi, som trots allt har ett rödgrönt styre, befinner oss tyvärr numera i samma backe.

Den borgerliga regeringen driver på för att fler och fler kommuner ska privatisera sin välfärdsverksamhet, och behovet att visa på alternativ som istället utvecklar kvalitet och trygghet är därför stort. Vi ska ju inte blunda för att det finns utvecklingsbehov även i den kommunalt drivna omsorgen. Det var nog det som gjorde seminarierna så välbesökta. Vi hoppas att vi kunde ge goda idéer till hur våra partikolleger runtom i landet kan arbeta på ett effektivt sätt och nå resultat!  

Inga kommentarer: