fredag, oktober 25, 2013

Det är samhället som är sjukt, inte personalen!

Jag har tydligen sagt i tidningen att jag inte vet varför sjukfrånvaron är hög inom omsorgen. Det blev väl inte riktigt rätt, om man säger så… Det finns sannolikt en mängd orsaker som tillsammans bidrar till att sjukfrånvaron inom omsorgsförvaltningen i Kalmar är hög. Hög arbetsbelastning och arbetsvillkor som inte befrämjar hälsa är några troligt viktiga faktorer. Hela karusellen kring ”rätt till heltid inom ram” är en annan process som knappast har bidragit i positiv riktning. Vad vi i omsorgsnämnden måste göra är att se till att problemen åtgärdas. Jag tror inte på någon ”quick fix”. Jag tror att problemen främst bottnar i grundläggande förhållningssätt, och det krävs ett stort jobb för att komma tillrätta med sådant. Därav mitt korta inledande svar på en kort fråga, ett svar som ledde till en längre diskussion med många infallsvinklar. Svaret refererade till en tidigare redovisning på omsorgsnämndens senaste sammanträde där budskapet var: ”Vi kan inte med säkerhet säga VAD som skiljer innevarande år från tidigare, men vi håller på att analysera det.”

Verksamma åtgärder handlar till exempel
  • om att värdera arbetsinsatserna på ett rimligt sätt,
  • om att få en lön som man kan leva på utan att slita ihjäl sig,
  • om att se personalen som den viktigaste resursen för våra brukare (som naturligtvis i alla lägen måste komma i första rummet) och
  • om att fördela landets fortfarande stora resurser till välfärd som gagnar dem som behöver den mest.

Det låter kanske inte så svårt, men det ÄR svårt i ett läge där pengarna hellre ska skickas till höginkomsttagare i form av sänkt skatt.


Det är samhället som är sjukt, inte personalen på omsorgsförvaltningen. Tänk om vi kunde förstå det, börja lyssna ordentligt på de behov som finns, analysera tillsammans i syfte att hitta verksamma vägar och agera därefter!  

Inga kommentarer: