torsdag, oktober 10, 2013

Kalmarmodellen, en tummetott

Kalmarmodellen av Lagen om valfrihetssystem visade sig bli knappt en tumme. Socialdemokraternas ledning i Kalmar skulle blidka sina egna med försäkringar om kollektivavtal och stopp för vinster inom äldreomsorgen, men för sådana bestämmelser finns inget stöd i rådande regelverk. Istället får vi, av allt att döma, en borgerlig gökunge inom hemtjänsten. Lagen om valfrihetssystem (LOV) kommer nämligen att urholka omsorgens budget. Det märker vi redan nu när den ersättning som ska betalas till privata entreprenörer överstiger kommunens kostnader för samma insats UTAN att kommunens kostnader minskar i samma omfattning.

Många säger att LOV höjer kvaliteten. Hur går det ihop med rädslan inför att ställa krav på utbildning för de anställda? Det är väl självklart att undersköterskekompetens ska krävas om arbetsuppgiften är att ge vård och omsorg till äldre människor som inte klarar sig på egen hand i det egna hemmet? Om man nu som borgerlig politiker/S-politiker är så rädd för att kompetens ska vara kostnadsdrivande, är det då inte pengarna och vinsten som står i fokus istället för kvaliteten och omsorgen om de äldre?

Jag lade fram ett alternativ till LOV vid nämndens sammanträde i december 2012, det sammanträde då hela S-gruppen utom ordföranden valde att inte delta vid ärendebehandlingen. Där finns en helt annan Kalmarmodell för hemtjänsten, en modell som bygger på äkta valfrihet för den äldre och säkrat fokus på kvalitet istället för på vinstmöjligheter. Det är inte för sent att anta det förslaget.  Det är tillåtet att ångra sig om man har kommit på bättre tankar.

För de äldres trygghet och säkerhet: Vi behöver utvecklingsarbete inom äldreomsorgen på en rad punkter. Allt fungerar inte till 100%. Låt oss då skapa förutsättningar för det istället för att urholka budgeten ännu mer och sätta pengarna framför kvaliteten. Den tummetott som Kalmarmodellen av LOV har blivit kommer inte att hjälpa till i det avseendet.

Birgitta Axelsson Edström (V)

2:e vice ordf Omsorgsnämnden, Kalmar 

Inga kommentarer: