tisdag, oktober 15, 2013

Prioritera äldreomsorgen!

(Insändare i Kalmar Läns Tidning 10 oktober 2013)

Andelen äldre över 80 år som får offentlig äldreomsorg har nästan halverats sedan 1980. Om
orsaken bara hade varit att äldre människor blir allt friskare hade det varit bra, men så är det ju inte. Äldreomsorgen är nämligen den del av de kommunala välfärdsverksamheterna som sedan 90-talskrisen tagit mest stryk. I Kalmar har vi exempelvis under de senaste åren sparat in tio miljoner varje år i syfte att få ner kostnadsläget jämfört med landets övriga kommuner. Det säger något viktigt och sorgligt om landet i övrigt: Äldreomsorgen har förlorat resurser medan privata plånböcker har fyllts tack vare skattesänkningar.

En stor del av omsorgen utförs inte av anställd personal utan av anhöriga, som
blir tvungna att ta ett större ansvar när det offentliga brister. Det är svårt att veta exakt hur stor insats anhöriga gör. Enligt Kommunal fick 2010 två tredjedelar av de äldre över 75 år som behöver stöd i vardagen hjälp av någon anhörig eller bekant. Skattesänkningar till friska arbetande har alltså resulterat i mer ansvar för trötta äldre som i allt högre grad får ta hand om varandras behov av vård och omsorg. Det kallar jag hjärtlös fördelningspolitik.

Vänsterpartiet föreslår i sin budgetmotion ökad bemanning genom en nationell öronmärkt satsning med fokus på demensvården. Vidare föreslås en hemtjänstmiljard för att äldre, som har rätt till hjälp i hemmet, ska få mer och bättre hjälp. Pengarna ska användas till tre prioriterade områden: Ökad personaltäthet inom hemtjänsten. Bättre kontinuitet bland hemtjänstpersonalen. Mer inflytande för de äldre över hemtjänsten.

Målet är att skapa en tryggare, mer jämlik och mer jämställd äldreomsorg både för de äldre och för deras anhöriga. Det är satsningar som skulle göra skillnad i rätt riktning.

Äldreomsorgen måste prioriteras. Behoven blir allt större. Att som regeringen räkna med att anhöriga ska göra jobbet är inte bara snålt, det är rentav respektlöst. Våra äldre är värda mer än så!

Birgitta Axelsson Edström (V)
2:e vice ordf Omsorgsnämnden


Inga kommentarer: