lördag, oktober 26, 2013

En seriös replik på en replik som lever i såväl förgången som förljugen tid

Jag fick i Barometern den 23 oktober en replik på en tidigare debattartikel, se länken här. Den är tyvärr ett exempel på den extremt låga nivå och den kunskapsfientliga inställning som tyvärr sprider sig i olika partier just nu. Jag har förstås replikerat (se nedan), men som synes inte på k-orden utan på sakfrågan. Jag hoppas att det finns folk som kan ta en debatt mer seriöst än det här bottennappet visar. Hemsnickrade sanningar som inte har mer med verkligheten att göra än brännvin hör ihop med kroppkakor ska man försöka hålla undan från den demokratiska diskussionen. Det handlar om respekt, inte bara för varann utan också för medborgare i övrigt.
Svar till Lene Polteg (artikel 23 oktober):

När äldre själva får välja vad som är allra viktigast i omsorgen handlar det om tre saker: Flexibilitet: att få påverka innehållet i omsorgen. Kontinuitet: att få omges med samma personer samt att personalen kan ta sig tid. Detta rimmar med Vänsterpartiets förslag från december 2012. När hemtjänsten kommer vill man kunna välja att gå ut i stället om solen skiner istället för att duscha, eller att få hjälp med tvätten istället för dammsugning om det bättre behövs den dagen.

Men Lene vill mot bättre vetande privatisera. Privatisering har inte lett till högre kvalitet och effektivare metoder. Följden blev istället en större byråkratisk kontrollapparat. Svenska studier visar vidare att privata vårdbolag har lägre bemanning än kommunala. Allra lägst har de vårdbolag som drivs av riskkapitalbolag. Också antalet fast anställda minskar och timanställda ökar. Där är skillnaden särskilt stor inom hemtjänsten och det drabbar främst kvinnor. Lene Polteg vill alltså att äldreomsorg ska ges av människor som inte kan leva på sin lön. Folkpartiet rear ut kvinnlig arbetskraft!

Istället för att lägga ut hemtjänsten till vinstdrivande företag som sätter vinst framför kvalitet bör vi lyssna till de äldre. När man inför LOV görs sjuka och svaga människor med stora stödbehov till kunder och deras omsorg läggs i händerna på marknadskrafterna. Det är totalfel i fokus!

Våra äldre förtjänar bättre. Vi ska lyssna på dem och skapa en välfärd som fyller behoven. Det är vårt uppdrag, inte att skapa vinstmöjligheter för kapitalstarka bolag.

Birgitta Axelsson Edström, Vänsterpartiet  (som alltså bytte sitt partinamn för sisådär ganska exakt 20 år sedan, ett faktum som av okänd anledning har gått Lene Polteg förbi. FP har ju dock en allmän tendens att leva i det förgångna... Men här nedan visas alltså vår logga för Lene och andra som har sovit Törnrosasömn i över 20 år. Den består av en vacker röd nejlika med den enda bokstaven V i centrum. Den som ser ett K någonstans ser i syne eller har ett ovanligt kreativt utvecklat sinne, något som ju Jan Björklunds skola inte brukar värdera särdeles högt.)


Inga kommentarer: