tisdag, mars 31, 2015

Att ta ansvar?

Karusellen om äldreomsorgen i Kalmar snurrar vidare. Tydligen debatterades frågan i kommunfullmäktige igår. Av rapporter att döma fortsatte samma strategier att användas: "Det är någon annans fel". Alltså, det är mitt fel. Det är mitt fel att fullmäktige i höstas beslutade om besparingar trots att jag inte var med i fullmäktigeförsamlingen. Det är mitt fel att kommunstyrelsen skickade förslaget till kommunfullmäktige, trots att jag inte satt kvar i kommunstyrelsen då. Det är mitt fel att majoriteten i stadshuset arbetade fram en budget med osthyvelsbesparingar mot bättre vetande, trots att jag inte har deltagit i det arbetet sedan tidig vår 2013. Ansträngningarna att skylla ifrån sig imponerar. Om bara en liten del av den energin, säg 15%, kunde användas till att lägga kreativa och människovänliga förslag med inriktning på framtiden istället skulle oerhört mycket vara vunnet och skillnaden bli märkbar. Men jag förstår strategin. Man gör vad som helst för att slippa få fingret i kläm i osthyveln som man själv håller i.

För tänk om följande samtal hade utspelat sig mellan V-kommunalrådet och mig som nämndsledamot före det berömda sammanträdet i december då omsorgen var tvungen att fatta beslut om detaljbesparingar i mångmiljonklassen beroende på fullmäktiges neddragning av budgetramen:

-Hej!
-Hej!
-Du, vi lade fram och fattade beslut om kommunens budget nu i veckan.
-Jag vet.
-Vi har bestämt att vi ska spara 1% på alla nämnder. Det är inget att göra åt.
-Jaha, jag hörde det. Vi har jobbat utifrån de signalerna nästan hela hösten.
-Men det är inte vårt fel.
-Nähä... men står ni inte bakom beslutet då?
-Jo.
-Men...
-Alltså, det jag vill säga är att ni ska ta och skita i fullmäktiges beslut, för det gör vi i partiet. Vi kommer ändå att säga att det var någon annans fel sen.
-Tycker du att det rimmar väl med ambitionen "att ta ansvar"?

Men. Det. Hade. Nog.Varit. FÖR. Pinsamt. Istället var det HELT TYST.

(Men tydligen var det precis ett sådant samtal Centerpartiet hade... men de har trots allt den goda smaken att inte agera mot personal och anhöriga i dagsläget.)Inga kommentarer: