torsdag, mars 12, 2015

Problemet är resursbrist och bristande politisk vilja

Debattartikel (respons) i Barometern 12 mars 2015

Det var inte längesedan vi kunde läsa att Vänsterpartiet i Kalmar inväntar nya resurser i form av statsbidrag för att kunna satsa dem på kommunens välfärd. Osthyvelsbesparingarna i mångmiljonklassen för de största verksamheterna inom omsorg och skola är ett resultat av borgerlig politik hette det då. Vänstern ställde hoppet till en vårproposition som skulle få staten att öppna plånboken och rädda Kalmars välfärd.

Nu går ledningen för den nya omsorgsnämnden, företrädare från S, C och V, ut och säger att det inte finns något resursproblem i äldreomsorgen. Det läggs redan tillräckligt med pengar där säger även V-företrädaren som plötsligt har bytt åsikt. Det som är problemet är ”strukturen”. Man jämför sig med landets övriga kommuner och ser att andra lägger mindre pengar än Kalmar på äldreomsorg.

Det är dags att börja betänka vad man jämför sig med. Hur ser ”strukturen” ut i övriga kommuner? Hur är fördelningen privata och vinstdrivande aktörer relativt kommunala? Privata aktörer har generellt sett lägre kostnader, det vet vi. Vidare, på vilket sätt är övriga kommuner föredömen i fråga om värderingen av arbetet? Kalmar har ett jämförelsevis högt löneläge, men det kanske också är ett ”strukturfel”?

Jag efterlyser en verklig uppvärdering av omsorgsarbetet! Det är till största delen kvinnor som utför det, och det är närapå skamligt att gång på gång begära att redan hyperstressade undersköterskor ska springa snabbare och jobba effektivare, precis som om det handlar om monteringsarbete vid ett löpande band. Det är ju människor det handlar om, människor som har stora behov av omsorg och människor som har stora behov av att känna att de kan ge den.

Efter debattartikeln från omsorgsnämndens majoritet så vet vi i varje fall en sak: Kommer det nya pengar från staten så tillfaller inte en krona äldreomsorgen. Där finns ju inget ”resursproblem”. Jag säger något annat: Det behövs absolut mer resurser! Vad vi dock inte behöver är en majoritet utan rättviseambitioner, som inte klarar av att formulera och än mindre genomföra en feministisk politik, och en kommunal budget som kräver ständiga besparingar på våra allra viktigaste områden. Det behövs mer än vackra ord till intet förpliktigande och utan innehåll!

Birgitta Axelsson Edström

Talesperson Feministiskt initiativ Kalmar län

Inga kommentarer: