lördag, mars 28, 2015

Det där med att stå för egna beslut...

Svar (publicerat i Östra Småland idag 28 mars 2015) på insändaren från Liselotte Ross (V) igår fredag 27 mars 

När jag tillträdde i omsorgsnämnden 2011 tog jag strid mot minskad bemanning på våra vård- och omsorgsboenden. Den striden förlorade jag. Vad vi dock i dåvarande nämnden var överens om var att vi inte i Kalmar skulle ha låsta demensavdelningar nattetid utan personal. Sådana förekom då runt om i Sverige, och de visades upp som avskräckande exempel. Nu är detta en realitet även i Kalmar, och orsaken är den budget med stora neddragningar som Liselotte Ross tillsammans med sina kamrater i Vänsterpartiet lade fram och röstade igenom i fullmäktige i december 2014. Några kritiska röster från det hållet hördes inte.

Det är detta budgetbeslut för 2015 som får oerhört stora konsekvenser inom äldreomsorgen nu, inget annat. Liselotte säger dock, tillsammans med sina majoritetskolleger, att det inte finns något resursproblem i omsorgen. Det är naturligtvis fel. Vi som berörs av verksamheten, som brukare, personal eller närstående, upplever ju resursbristen hela tiden. Den är i högsta grad verklig.

Det kostar på att sitta med egen sked i näven vid maktens puttrande grytor, inte minst i trovärdighet. Att man som beslutsfattare står för sina egna fattade beslut och låter bli att skylla ifrån sig på andra är väl ändå det minsta man kan begära?

Birgitta Axelsson Edström
Nära anhörig  

Inga kommentarer: