onsdag, april 01, 2015

Varför politiker utan politik?

Vänsterpartiet lyckades på nationell nivå att få igenom satsningar på äldreomsorgen trots att man inte sitter med i regeringen. Den nyheten nådde oss igår. Det betyder en hel del miljoner ut till kommunernas kassor, och det är resurser som verkligen behövs. Jag är glad för detta! Det är ett tillskott som inte bara uppenbart kommer de äldre till del, det är också en tydlig feministisk stämpel på pengarna. Äldreomsorgens verksamhet bärs av huvudsakligen kvinnor som jobbar långt mer än de skulle behöva och med orimliga arbetsvillkor. De nya resurserna kan lindra läget i Kalmar också, även om det tidigare har aviserats att det redan läggs för mycket pengar på äldreomsorgen här och att det finns ännu mer utrymme att spara för att man ska bli "bäst i klassen", dvs lägga minst resurser på gamla och sjuka människor. Det är en ganska horribel situation. Tänk att man som omsorgspolitiker köper det tänkesättet! Vore det inte mer naturligt, för att inte säga högst rimligt, att man som omsorgspolitiker skulle sätta verksamhetens kvalitet och de äldres behov främst och kämpa för det? Det tycker ju jag, men med den inställningen är man inte välkommen i Kalmars beslutande församlingar. Hur som helst, bra jobbat av Vänsterpartiet riks!

Det är också lätt att konstatera att det råder en ganska stor skillnad mellan riksnivå och lokalnivå. Det Vänsterpartiet lokalt i Kalmar inte har prioriterat har verkligen prioriterats på nationell nivå. Ändå sitter man ju i regeringsställning i Kalmar med ett inflytande som ju borde vara långt större. Kanske är det där skon klämmer förresten. Det kan vara farligt att ställa krav. Då kan man ju nämligen bli av med både taburetter och inkomster, men, å andra sidan, om man inte driver sin politik, vad har man då i politiken att göra? Om man nu ska vara ärlig alltså, och det är jag.


***
Uppdatering:
De tillkommande pengarna för 2015 täcker inte på långa vägar upp för de besparingar som V tillsammans med kollegerna S och C beslutade om i Kalmars kommunfullmäktige i december 2014. Det blir således ingen satsning i Kalmar. Vad vi får se är en mindre besparing än beslutat. Rätt ska vara rätt.

Inga kommentarer: