måndag, juni 02, 2014

Vem granskar granskaren?

Nej, jag anser inte att en sexuell orientering som homosexualitet är sjukdom eller "fel". Jag tror att det är fullständigt möjligt att vara kristen och homosexuell samtidigt. Svenska kyrkans hållning ställer jag mig helt bakom. Jag brukar säga att Gud rimligen har större problem med för mycket hat i världen än med kärlek mellan människor. Det kan helt enkelt inte bli för mycket kärlek.

Men, jag har problem med Uppdrag Gransknings senaste program. Inte för att det visade att det finns företrädare för kyrkan som inte helt har greppat problemet. Det både visste jag och beklagar jag, men i vilken sammanslutning finns det inte folk som på en eller ett par punkter inte håller sig "inom ramen"? Ärligt talat, har du hört talas om en enda sådan förening/organisation?

Det problematiska som man borde diskutera är den journalistiska metoden. En person begär själavård för något som upplevs som ett problem. Samtalet spelas in i hemlighet och kablas ut i etermedia. Framgick det verkligen att de inspelade prästerna pressade på den sökande en uppfattning och kränkte dem eller gav de stöd till en människa i nöd genom att lyssna och bekräfta människans egen uppfattning? Ja, det kan naturligtvis diskuteras. Faktum kvarstår. De utpekade prästerna gav inte uttryck för något som rimmar med kyrkans hållning när det gäller samkönad kärlek. Jag viker inte från den uppfattningen.

Men, vad betyder det för NÄSTA själavårdssamtal i känsliga frågor? Finns risken att man spelas in? Vad betyder det för prästämbetets ovillkorliga tystnadsplikt? Visst ska alla yrkesutövare granskas, men här handlar det om mellanmänskliga relationer av mycket känslig art. Har Uppdrag Granskning tänkt på det? Tänk om rädslan för att bli ertappad med att säga något fel i ett fall av hundra påverkar möjligheten att hjälpa i resterande 99 fall?

Men det är väl inte Uppdrag Gransknings problem, åtminstone inte förrän det inträffar något allvarligt. Då kan kyrkan säkert granskas. Igen. Men vem granskar granskaren?

Inga kommentarer: