onsdag, juni 18, 2014

Kanske lite viktigt?

På Berga backe har en av de boende drabbats av infekterade sår. Barometern rapporterar här.Nu ligger hon på infektionskliniken, kraftigt medicinerad på ett isoleringsrum. VAD som har hänt är höljt i dunkel. ATT det har hänt vet vi. Det händer nu, och jag hade ingen aning om det förrän jag såg tidningen i morse.

Jag är otroligt besviken. Berga backe är Kalmar kommuns stora flaggskepp inom äldreomsorgen.Det invigdes i vintras och är ett av landets allra modernaste och mest tekniktäta boenden. Där prövas nya personalscheman och dit har man specifikt fått söka sig om man är beredd på att jobba på nya sätt. Vi inom omsorgen såg fram emot att få börja från början. All vår början bliver svår, sägs det i sången. Ja, det stämmer, till viss del. Allt är inte svårt, men här har det blivit fel.

Det som har hänt är djupt oroande och djupt tragiskt. Jag tänker inte såga omsorgsverksamheten jäms med fotknölarna. Det finns det inget fog för. Jag tänker inte ens såga hela Berga backe, och inte den offentliga driftformen heller. Det jag sågar är agerandet som har lett till det här läget, ett läge som innebär lidande, sjukdom, smärta och ångest, inte bara hos den 80-åriga kvinnan som direkt har drabbats, utan även hos hennes nära och anhöriga samt hos personalstyrkan i övrigt på Berga backe. Det finns många offer i den här soppan, och även jag är ledsen. Mycket ledsen. Jag är ju som ledamot och andre vice ordförande i omsorgsnämnden en del i den här kedjan, och jag måste ställa mig frågan om jag kunde agerat annorlunda så att detta hade kunnat undvikas.

Någon eller några, så klart, MÅSTE ju ha rent konkret och på plats ha sett tillståndet förvärras. Har man redan trycksår så måste de ju kontrolleras. En utredning måste göras och den ska göras snabbt, och så ska man dra lärdom av vad som har hänt. Detta får absolut inte upprepas. Vanvård ska ingen utsättas för, oavsett orsak. En gång är en gång för mycket, hur processen som har lett dit än har sett ut.

Naturligtvis har rösterna redan höjts: "Undrar om Vänstern kommer att kräva att äldreomsorgen ska privatiseras nu?" och "Undrar om röda DN blåser upp detta till en Caremaskandal?" Det där blir liksom bara löjligt, men vad kommentarerna främst visar är var man har sitt hjärta. Antingen har man det uppe på höjderna hos ett privat näringsliv som tar varje möjlighet att smutskasta andra för att skaffa sig egna fördelar, eller så har man det på gräsrotsnivå hos de äldre och behövande som, oavsett var de bor, behöver stöd, omsorg, omvårdnad och trygghet samt ett liv som känns meningsfullt. Jag vet var jag har mitt. Jag behöver i varje fall inte få svindel.

Jag tänker inte lyssna på skvaller om hur den eller den enhetschefen har uttryckt sig sagt av tredje eller fjärde person. Jag gör inte politik av förtal och lösa rykten. Min politiska ambition ligger i att skapa ett samhälle med möjligheter för alla att utifrån individuella förutsättningar att leva goda liv. Det är något helt annat än att lyssna på skitprat eller att onyanserat och vulgärt snacka driftform i ett akutläge.

Det som har hänt på Berga backe är allvarligt. Det är ett tecken på att delar av en omsorgsverksamhet inte fungerar. Det är svårt att bortse från vad resursfrågan kan betyda. Den betyder sannolikt en hel del. Det är självklart att ett läge som vi nu upplever, när så mycket fokus måste läggas på att hålla en mycket stram budget som inte tillåter några avvikelser alls, medför att fokus inte på samma sätt kan läggas på kvalitet och kvalitetsutveckling. Någon gång måste de patriarkala och ekonomiska svångremmarna ta ut sin rätt, och det är självklart att det än en gång sker på golvet, längst ner i hierarkin. Det ÄR allvarligt, och det ÄR aldrig acceptabelt. Frågan är om fler i politiken håller med mig, eller så blir det som vanligt. "Enligt jämförelser och standardkostnader har omsorgen i Kalmar för mycket pengar att röra sig med. Vi drar bort fem-tio miljoner om året. Det klarar dom." Typ.


Det kanske är lite viktigt med en fungerande välfärd? Åtminstone ett valår? Åtminstone så vet jag EN familj som anser det. Den slutsatsen drar jag efter att ha läst dagens tidning, men den kanske är felaktig.

***

Uppdatering: Kommunstyrelsens ordförande har tydligen enligt Barometern kontaktat omsorgsledningen via mail (se länk). Uppenbart är att presidiet i omsorgsnämnden inte omfattas i det begreppet. Vi har nämligen inte fått något mail, men innehållet är, av allt att döma efter det man kan läsa i tidningens rapportering, relativt kongruent med mina funderingar ovan.

Inga kommentarer: