måndag, juni 02, 2014

COR

Solen skiner även den 2 juni men vinden från sundshållet känns lite ihärdigare än igår. Det kan nog bli ännu en fin dag här i Djurängen. På programmet står studier och tvättstuga, och som vanligt när det gäller mig, lite kreativt skrivande.

Det är tågstrejk idag. Anledningen är att Veolia behandlar sin personal skamlöst illa. Jag förstår att en strejk inom kollektivtrafiken ställer till bekymmer för många, men den är likväl berättigad. Att säga upp heltidsanställd personal för att sedan erbjuda de uppsagda möjligheten att bli timanställda på deltid är cyniskt och avslöjar något ruttet: Arbetskraften ses som en avpersonifierad vara som kan bytas och omformas hur som helst, allt efter arbetsgivarens önskemål. Å andra sidan, det är till detta avregleringen har syftat. Flexibilitet och kostnadseffektivitet leder till antagna anbud i privatiseringens tidevarv. Lägst pris vinner. Korta avtalsperioder kräver tillfälliga lösningar, och då hamnar arbetskraften i kläm. Var det så här det skulle bli? Ja, det var det. Det här är det nya arbetarpartiets politik. Glöm aldrig det.

Om Veolia går segrande ur den här konflikten kommer det att leda till oanade konsekvenser på en rad områden. Anställningstrygghet och anständiga arbetsvillkor blir ett minne blott. Jag stödjer de strejkande till 100%! Någon annan utveckling än en stärkt arbetsrätt vill jag nämligen inte se. Nu finns det säkert de som tänker och säger: "Det finns seriösa arbetsgivare som vill väl." Det är så klart sant, men välviljan kan inte råda bot på ett grundläggande systemfel, och det är just ett systemfel vi måste åtgärda i det långa loppet. Sedan vet jag, av egen erfarenhet faktiskt, att inte ens arbetsgivare som BORDE fatta läget alltid gör det. Med klassmedvetenhet följer inte alltid klarsyn. Minsann.

Som sagt, stöd tågstrejken även om den medför bekymmer. Stödjer du den inte kommer inte det här samhället att se något positivt ljus i tunneln, utan det som ser ut som en seger blir istället ett mötande tåg som kör över även dig. Tåget heter COR (Cynism Och Orättvisa).

2 kommentarer:

Thore Berggren sa...

Vad är det du menar med att Veolia ”behandlar sin personal skamlöst illa”? Vad är det som är skamlöst i sammanhanget?
Såvitt jag har förstått har företaget övertalighet eftersom den personal man övertog från den föregående arbetsgivaren var anpassad för en betydligt större verksamhet än den man har idag. Delar av personalen är alltså uppsagd på grund av arbetsbrist. Är det skamligt?
Arbetstidsreglerna i det gällande kollektivavtalet är oerhört snåriga. Det finns så mycket detaljstyrning om hur arbetstiden får förläggas, att det i stort sett är omöjligt att lägga ut heltids tjänstgöring. I praktiken arbetar därför en lokförare eller tågvärd i Öresundstågen i snitt endast 28 timmar i veckan.
För dessa 28 timmar har en lokförare cirka 35 000 kronor i månaden. Omvandlat till 40 timmars arbetsvecka skulle det innebära en heltidslön om cirka 50 000 kr i månaden.
Veolia anser att kollektivavtalets arbetstidsregler ska ändras så att en heltidsanställd medarbetare faktiskt jobbar 40 timmar i veckan, vilket så gott som alla andra heltidsanställda gör. Om facket går med på det säger man att man inte har några som helst problem att erbjuda samtliga anställda heltidstjänster. Är det en skamlig inställning?
Men facket vägrar och går i strejk för rätten att ha heltidslön för 28 timmars arbetsvecka. Är det rimligt?

Birgitta Axelsson Edström sa...

Intensiva förhandlingar har ägt rum om Veolias önskan att omvandla heltidsjobb till deltidstjänster och öka antalet timanställda och om Sekos krav på en begränsning av deltids- och visstidsjobb. Almega - som hävdar att Veolias kollektivavtal omöjliggör arbetstidsschema - har avvisat Seko:s många förslag, däribland en reglering om vikariepool och ett schema med 98 procents utnyttjande av arbetstiden med heltidstjänster och en mindre del deltider och timanställda. Seko hävdar att grundproblemet till konflikten är att Veolia vann upphandlingen om Öresundstrafiken med ett bud som var 53 miljoner kronor lägre (!) än närmaste konkurrent, vilket bl.a. Seko:s medlemmar nu får betala för i form av otryggare villkor. Rimligheten i allt detta får man nog bedöma utifrån sin förförståelse. Jag ser det som orimligt, och jag ser också oviljan från Veolias sida att ta till sig andra förslag som orimlig.