torsdag, juni 12, 2014

Personval eller inte?

Jag har funderat en hel del på det där med personval. Den modell vi nu har i Sverige är inte optimal. Den skapar otydlighet och borde vidareutvecklas. Man får på något sätt bestämma sig: Har vi partival eller personval? Nu har vi bådadera, och det är förvirrande.

Men ändå måste man ju förhålla sig till hur regelverket ser ut. Man kan inte sätta sig och tjura i ett hörn och hävda "vi gillar inte personkryss och vill bara ha partival". En sådan hållning säger ju att de företrädare allmänheten röstar fram är fullständigt betydelselösa som individer. Skulle man leva efter den devisen fullt ut så borde man skifta folk på förtroendeposter också hej vilt. Varför ska EN person vara kommunalråd eller landstingsråd eller KS-ledamot en hel mandatperiod och kanske ännu längre om det bara är partiet som räknas? Och varför ska man sitta som ledamot i en nämnd år efter år? Då borde man ju bytas vid? Men det gör man inte. Det viktiga är nämligen att det är partiet som bestämmer, inte väljarna, och efter 20 år i politiken och viss inblick i flera partiers arbete så kan jag säga: Det är nog tur att väljarna inte vet hur liten krets det är som har inflytande över ställningstagandena.....

Personval anses vidare leda till förytligade kampanjer. Ja, det kan vara sant, men å andra sidan så styr partierna över sina egna budskap. Innehållet i kampanjerna och sättet varpå man framför det är en angelägenhet för partier och kandidater i samförstånd, så det borde inte vara något problem. Hur andra partier gör kan i det fallet tjäna som avskräckande exempel.

Sanningen är också att det faktiskt finns de väljare (hör och häpna!) som röstar på kandidater och INTE på parti. Det är alltså fullt möjligt, och jag tror att det händer i alla partier men mer i vissa, att partiet tack vare sina kandidaters namn kan få fler röster än de annars skulle fått. Det finns folk som aldrig i livet skulle rösta på ett visst parti pga historia eller tidigare politik eller vad det än vara må, men de kan rösta på en kandidat här och nu som uppfattas som vettig, engagerad och seriös. Är det i så fall "felaktiga" röster? Ska de inte räknas?

Nej, att styvnackat säga nej till personval är ungefär lika dumt som att hävda att man inte köper mat i någon annan affär än i Konsum när Konsum har lagt ner. Man binder ris för egen rygg och svälter ihjäl. Visst ska man visa principer och stå för sina åsikter, men man behöver för den skull inte vara dum. När man inte äger frågan får man använda de möjligheter som finns. Det regelverk vi har i de demokratiska valen bygger på att det är väljarna som bestämmer och det kan ge skjuts åt mångfalden i politiken när inte partierna själva mäktar med, eller inte vill, en sådan utveckling.  Är inte det i grunden rätt bra? Som demokratisk socialist och feminist så tycker i varje fall jag det.

Inga kommentarer: