onsdag, september 11, 2013

Att lära och inte bara förfasas

Datumet 11 september stämmer till eftertanke. En våldtäkt på ett helt folk i Chile 1973, en terrorattack mot USA 2001 och ett mord på en svensk utrikesminister 2001, allt på detta märkliga datum. 11 september. Det finns troligen inget svar på frågan varför så mycket elände har inträffat på just denna dag, men märkligt är det. Det gör att man ryser. Den här dagen är speciell varje år, oavsett om det som idag regnar och är lite ruggigt eller om solen skiner. Vi påminns om maktbegär, ondska och lidande, och det känns svårt.

Och det som har hänt har hänt. Inget kan ändra på det, men det vi kan ändra på är hur vi agerar. Vi kan i varje fall lära oss hur att analysera och dra slutsatser och därigenom på ett bättre sätt förhindra att historien upprepar sig. Demokratin överlever exempelvis inte av sig själv, När det finns motkrafter med starka resurser är demokratin ganska oskyddad. Det kan vi lära av Chile. En sanslös rovdrift från den rika delen av världen riktad mot den svagare är inte heller rättfärdigt. Då kan man bli slagen tillbaka, med okontrollerat våld. Bristen på kommunikation och respekt är ett grundläggande problem i internationella relationer. Att ett mord begås på ljusan dagen mot en minister som inte har en hotbild som kräver bevakning är ju i sig fortfarande obegripligt, men det reser frågan om hur vi hanterar vårt behov av öppenhet i det demokratiska arbetet samtidigt som vi måste kunna skydda våra förtroendevalda.

Vi kommer aldrig att kunna undvika brott, attacker och våld så länge vi lever i den här världen, men jag är inte beredd att ge upp kampen mot dem. Det som känns värst är ju egentligen att det är vi människor tillsammans med andra människor som genom vår interaktion skapar grunden för det som sker och har skett med mängder av mänskligt lidande till följd. Vi har alla ett ansvar. Hur hanterar vi det? Frågan är viktig, för om vi inte gör det, så kommer någon annan att hantera utvecklingen på ett sätt som vi inte vill. Vi kan inte vända ryggen till, då ser vi ju inte vad som händer överhuvudtaget. Vi måste lära av historien, inte bara förfasas över den. Vi måste tända ljus och inte låta mörkret få dominera.


Inga kommentarer: