onsdag, september 18, 2013

Kulturen måste få kosta

(Debattartikel i Barometern 18 september)

Under hösten spelar Byteatern Kalmar länsteater i samarbete med Regionteatern Blekinge Kronoberg pjäsen ”Don Quijote, riddaren av den sorgliga skepnaden”. Det är en scenbearbetning av en av världens mest berömda och allra bästa romaner. Föreställningen är värd att upplevas, inte bara för att den är en sevärd produktion, utan för att dess innehåll i högsta grad är allmänmänskligt, bildande och utvecklande. Den får oss att tänka till. Hur ser vi på den rikedom som olika sorters människor bidrar med?

Vårt samhälle består av människor som i någon mån omfattar en gemensam värderingsapparat. Innehållet i värderingsapparaten bestäms av människor, även om vi som enskilda individer naturligtvis har svårt att påverka stora stycken på egen hand. Likväl är det människor, många eller få med styrka och makt, som definierar vilka värden som ska gälla som viktigare än andra. Det här är inte givet av något annat än mänskliga tankar. Därför har vi alla ett ansvar för hur vårt samhälle ser ut, antingen direkt eller indirekt.
Vi som jobbar med teater, oavsett om vi står på scenen, agerar bakom scenen eller på annat sätt lägger ner vårt engagemang på teaterverksamhet, är mycket väl medvetna om vad teaterkonsten kan ge oss människor. Vi ser vår potential i arbetet för ett bättre Kalmar, och vi vill bidra med vår del.

Kalmar växer och utvecklas, det har blivit allt tydligare efter en succésommar med otaliga lyckade evenemang. Vi har ett uppdrag att göra Kalmar rikare, inte bara större, och där vill vi göra vårt bästa! Likt Don Quijote ger vi oss därför i kast med att skapa den värld som vi vill ha, ett rikt Kalmar med mötesplatser som erbjuder mängder av utvecklande upplevelser för alla sorters människor.

Det krävs resurser i form av Kulturcentrum och ökade verksamhetsmedel för att vi ska kunna nå dit vi vill, och det viktigaste verktyget förfogar vi redan över, nämligen en levande länsteater på nutida språng mot framtiden. Med produktioner på turné, med samverkan över gränser och med uppbådande av så mycket kreativitet som vi mäktar med så gör vi mesta möjliga av de medel vi har. Enbart fantasin sätter gränserna för vad vi skulle kunna göra om vi hade ett finansiellt samhälleligt stöd i nivå med andra länsteatrar. Med en blygsam ökning, sett i relation till vad andra samhällsfunktioner kostar, skulle vi kunna skapa så oerhört mycket mer.

Vi skulle också kunna omfördela kreativ energi från arbete med att lösa problem med läckande tak och dålig ventilation till skapande av nya föreställningar, nya pedagogiska program och mer verksamhet i hela länet om vi fick tillgång till lokaler som ger mer möjligheter än bekymmer.

Vi har en vision för Kalmar och Kalmar län. Vi tror på en rik framtid, men den skapar inte sig själv. Vi vet att kulturen, och vi tänker då speciellt på scenkonsten, kan bidra med nya perspektiv och ge nya värden och vi ställer oss själva till förfogande i den skapandeprocessen.

Låt oss tillsammans utmana en endimensionell syn på utveckling och i stället på allvar börja tro på Kalmars allra mest värdefulla resurs, nämligen människorna och deras inneboende förmågor. Då skapar vi en rik, färgsprakande, kreativ, tillåtande och värdefull Kalmarregion på riktigt, där människorna tillåts växa på bred front. Det är ju för människorna och för människornas möjligheter att tänka, skapa och utvecklas som vi finns till.

Birgitta Axelsson Edström
ordförande i styrelsen för Byteatern Kalmar Länsteater 

Inga kommentarer: