fredag, september 06, 2013

Jag går med dig...

"Ingen lovsjunger din framgång, alla påpekar ditt misstag
Det är priset du betalar för ditt mod
Men ett liv utan visioner, katastrofer och passioner
Är blott ett liv som reducerats till ett ord

Så må du fortsätta och kämpa
Må du slåss och protestera
Så länge orättfärdigheter får finnas kvar
Det är den tankevärld du tillhör
Det är det enda du är till för
Det är det enda du kan skänka dina barn

Och till dig som står på tröskeln
Och ska vandra ut i livet
Vill jag säga nåt som ska minna dig om mig:
Om du kämpar för det svaga, om du kämpar för det sanna
Ska jag alltid gå vid sidan av dig"

Det är kanske märkligt, eller så är det fullkomligt naturligt, att den här texten virvlar runt i mitt inre under dessa dagar? Björn Afzelius hade en hel del att säga och som kan vara oss till nytta även 14 år efter hans alltför tidiga bortgång..... R.I.P.

Inga kommentarer: