onsdag, september 04, 2013

Vart ska Svenska kyrkan?

(Debattartikel i dagens Barometern)

Snart är det kyrkoval. 15 september går kyrkans medlemmar till valurnorna. Vänstern i Svenska kyrkan ställer upp i valet, både nationellt, regionalt och lokalt. Vår målbild av Svenska kyrkan om tre år kan beskrivas som följande:

Svenska kyrkan är då ännu mer öppen och fungerar som en öppen folkkyrka i ett mångkulturellt samhälle. Det är fullt möjligt om vi arbetar med vår egen tro och med dess effekter. Kyrkan respekterar och är öppen för samtal mellan människor av olika tro och skapar förutsättningar för goda möten. Det är då Kristus blir synlig.

Kyrkan visar sig ännu tydligare som ett föredöme när det gäller att ta emot nya människor. Vi ska inte någonstans ducka för att förespråka och driva en generös flyktinglinje och för att stärka asylrätten i vårt samhälle. Dörrarna ska hållas öppna för dem som behöver hjälp.

Kyrkan tar aktivt ställning i samhällsdebatten, mot orättvisor – både nära och långt borta. Kyrkan ska våga ta initiativet! Vi har redan nu många härliga exempel på hur det kan fungera när man är både salt och ljus i världen. Klyftorna i samhället ska förstås arbetas bort, och kyrkan kan gå före. Även om inte samhället hänger med i övrigt så ska kyrkan präglas av principen Allas lika värde oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Kyrkan tar ansvar för skapelsen och har ett aktivt miljöarbete för en hållbar utveckling. Jorden, liksom vårt samhälle, ska vi människor förvalta, och kyrkan är redan på god väg.  Om tre år ska vi vara säkra på att verksamheten drivs på ett hållbart sätt, att vi aldrig investerar i vapen, tobak eller alkohol eller i annan etiskt tvivelaktig verksamhet. Det sätt som vi behandlar varandra och våra resurser är viktigt för vår trovärdighet.

Detta leder till att kyrkan blir ännu mer händer och fötter för evangeliet på jorden samt att fler och fler deltar i kyrkans arbete efter egna förutsättningar och där finner sin uppgift och plats. ”Mitt i samhället, mitt i livet och mitt i hjärtat”: Det är DÄR kyrkan ska vara.

Birgitta Axelsson Edström, Kalmar
Kurt Lygård, Lammhult
Andreas Innab-Tiger, Jönköping
Irene Fleetwood, Blomstermåla
Monica Johansson, Oskarshamn
Christine Holmberg, Trekanten
Ulf Åman, Oskarshamn
Matti Wahlström, Kristdala

Vänstern i Svenska kyrkan, Växjö stift  

Inga kommentarer: