onsdag, augusti 09, 2017

Sy segel!

Jag tror att marknadskulturen är på väg att dö. Det är en trend som har visat sig under flera år. Kalmar marknad har i och för sig inga gamla rötter, men den blir både mindre och sämre för varje år. Rockneby har desto längre historia och jag trodde den skulle klara sig något bättre. Idag kan jag konstatera att jag nog trodde fel. Rockneby marknad är just nu bara en liten ynklig rest av många års stolta traditioner. Intresset sjunker, antalet knallar sjunker och dessa påflugna mobilabonnemangsförsäljare som numera inte bara ropar efter en utan handgripligt tar tag i en när man går förbi gör ju inte upplevelsen mer angenäm. Fyra partier var synliga idag. Inte ens politiken prioriterar alltså marknaden som ett tillfälle att träffa mängder av väljare på kort tid. Det hela är ganska tragiskt. Vad kommer det att betyda för vår samhällsgemenskap om våra mötesplatser enbart är virtuella och vi sköter våra inköp enbart över nätet?

Samtidigt kan vi inte bromsa utvecklingen helt. Tekniken ger möjligheter som inte går att tygla. Det är därför jag är väldigt tveksam till gårdagens stora Kalmarnyhet där en skola, för övrigt min gamla grundskola, förbjuder mobiltelefoner och tvingar eleverna att lämna in mobilerna i några plastlådor på metallvagnar. Det blir nästan skrattretande att se försöken att tygla den nya tekniken med den gamla genom att skapa "mobilhotell". Jag tror att försök som dessa kommer att dömas rätt hårt i historiens backspegel framöver. Det har ju hänt förr otaliga gånger.

Som sagt, vi kan inte styra utvecklingen helt. Vi måste lära oss att navigera i det nya landskapet. Som någon klok lär ha sagt: När stormen kommer bygger en del vindskydd medan andra hissar segel. Hur kan vi hissa segel och hitta ny energi i den miljö vi har att hantera?

Det tål att tänkas på. Jag har tänkt en del över en fika just nu, i skuggan av den efter storbranden uppbyggda Ryssby kyrka på det charmiga Fik och butik i Rockneby. Jag har kommit fram till att det bästa är att sy segel snabbt som sjutton. Virtuellt, alltså.

2 kommentarer:

Skolkuratorn sa...

Jag arbetar som skolkurator på en F-6 skola i Kalmar län. Vi inför mobilhotell i höst. Detta är något jag ser som mycket positivt. Att tro att skolan försöker motverka ny teknik eller känner rädsla för den, anser jag inte stämmer. Eleverna på min skola arbetar ofta genom datorer och surfplattor. Interaktiva spel som syftar till att utveckla elevernas förmågor inom olika skolämnen används ofta. Projekt dokumenteras med surfplattans kamera.

Jag tror inte att ett mobilförbud innebär att skolpersonalen slutar föra en dialog med eleverna om ett gott beteende på nätet eller telefonen. Det är vår skyldighet att hantera kräkningar som sker på nätet, oavsett om dessa sker efter skoltid, om incidenten påverkar den utsatta eleven i skolan (vilket det oftast såklart gör). På en låg- och mellanstadieskola anser jag inte heller att mobilerna ska få ta över den sociala interaktionen mellan eleverna på raster och dylikt. Jag är medveten om att unga idag alltmer använder telefoner och datorer för att kommunicera (jag är själv "bara" 30 år och använder min mobil massor). Det finns dock sociala koder som man inte lär sig genom att endast interagera på nätet; vi måste träffas öga mot öga för att skapa social kompetens i verkliga livet också. Det är superviktigt. Det finns elever som är i behov av att lyssna på musik under lektionstid för att kunna koncentrera sig. Dessa fråntas givetvis inte rätten till detta endast för att mobilerna tas omhand. Vi på skolan har en skyldighet att möta alla elevers behov.

Birgitta Axelsson Edström sa...

Jag är inte helt oerfaren som skolmänniska heller. Jag har dock sett samma strategi upprepas många gånger när det gäller ny teknik och skola, undervisning och lärande. Det är som sagt inte första gången, och jag tror att risken är stor att vi även denna gång kommer att omvärdera förbudsvägen. Sedan är det självklart så att vi måste hantera frågorna som uppkommer, för alla elevers skull.