måndag, augusti 28, 2017

Ord och handling

Ord kan 
såra
förödmjuka
kränka
Det kan 
handlingar också
Speciellt 
när orden 
och handlingarna
inte följs åt

Kommunikation är 
svårt
men lättare 
om man 
verkligen 
vill
att orden
och handlingarna
ska säga
samma sak


Inga kommentarer: