onsdag, augusti 23, 2017

Rasism måste stoppas nu!


Debattartikel i Barometern 23 augusti 2017
I Sverige agerar organisationen Nordisk Alternativhöger. Två av de ledande i organisationen deltog i demonstrationen i Charlottesville, USA härförleden, en aktion som slutade i dödligt våld och kaos. I demonstrationen syntes såväl deltagare i Ku Klux Klan-mundering som med nazistsymboler. Organisatören Richard Spencer, som nämns på Nordisk Alternativhögers hemsida som strategisk rådgivare, kommer sent i höst till Sverige för att medverka i en konferens. Detta kommer att ge Nordisk Alternativhöger allt större möjligheter att synas i det mediala landskapet. Organisationen skriver på sin hemsida ”Ras är verkligt. Ras har betydelse. Ras är grunden för identitet.”
Hur är detta möjligt i Sverige år 2017? FN:s konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering instiftades redan 1965 och Sverige ratificerade den 1972. Konventionen kräver av alla undertecknande stater att de avskaffar organisationer som främjar och uppmanar till rasdiskriminering men Sverige vägrar fortfarande att förbjuda nazistisk organisering. FN:s rasdiskrimineringskommitté har vid ett flertal tillfällen kritiserat Sverige för detta.
Rasistiska organisationer utgör ett allvarligt hot mot vår demokrati och innebär en begränsning av det offentliga rummet för alla som är föremål för det hat och det våld som de sprider. HBTQ-personer, romer, judar och muslimer men även politiska motståndare som feminister och antirasister är några av de många grupper som hotas. När ska nazistiska organisationer nekas tillstånd att demonstrera och ta över våra gator och torg? Och när ska Sverige börja följa den FN-konvention som ratificerades redan 1972?
Rasism är ett reellt maktmedel för att förtrycka, dominera och utöva våld på människor som inte passar in i den vita västerländska normen. Detta maktmedel brukas mer och mer. I sommar har vi sett det brukas på plats på en av vår demokratis allra finaste arenor, nämligen i Almedalen. Det är hög tid att sätta stopp nu. Sverige behöver inte rasism. Sverige behöver istället utveckla den demokratiska medvetenheten och viljan. Där är universella mänskliga rättigheter och frihet från diskriminering i alla dess former själva förutsättningarna.
Vi i Feministiskt initiativ menar därför att Sveriges riksdag i enlighet med FN:s rekommendationer behöver ompröva beslutet om förbud av nazistisk organisering. Rasistiska organisationer hör inte hemma i det moderna bildade Sverige. Vidare måste vi säkerställa att våra medborgare omfattar uppfattningen att icke-diskriminering, lika rättigheter och möjligheter är grundläggande demokratiska principer som inte kan bortförhandlas. Det gör vi genom omfattande bildningsinsatser såväl bland barn och ungdomar som bland vuxna. Läget är allvarligt. Vår framtida demokrati står på spel, och vi måste göra allt för att inte historien ska upprepas. Det handlar inte om att begränsa yttrandefriheten, utan om att slå vakt om den som ett självklart inslag i en fungerande demokrati där de demokratiska spelreglerna följs. Rasistiska organisationer befinner sig inte ens på samma spelplan i det avseendet.
Filosofen Karl Popper skrev: ”Om vi på ett obegränsat sätt tolererar intoleranta människor, om vi inte är beredda att försvara ett tolerant samhälle mot de intolerantas angrepp, då kommer de toleranta att gå under, och toleransen med dem.” Det är hög tid att vi förstår hur kloka och allvarliga de orden faktiskt är.
Birgitta Axelsson Edström, talesperson Feministiskt initiativ Kalmar län

Inga kommentarer: