måndag, augusti 07, 2017

Det bortglömda valet

Snart är det kyrkoval. Det brukar kallas det bortglömda valet. Det är ett sorgligt faktum att så få av Svenska kyrkans medlemmar anser att det är angeläget att gå till valurnorna och utnyttja sin rösträtt. Anledningarna kan förstås vara många, men vi som är engagerade i kyrkan, såväl som förtroendevalda och som medarbetare i andra former, måste nog ändå göra vad vi kan för att göra kyrkans framtid till en fråga som engagerar både mer och fler. En utebliven röst förvandlas nämligen i realiteten till en röst på den nomineringsgrupp som man sympatiserar allra minst med. Den utvecklingen tror jag inte att någon egentligen stödjer. Vi vet vilka sådana alternativ vi har att slåss emot. Jag har valt sida och kommer i höst att ställa upp för nomineringsgruppen Öppen kyrka - En kyrka för alla. Vi är en grupp som är helt fristående från sekulära politiska partier, men vi har ändå ett tydligt program och en tydlig vilja. Läs gärna mer på hemsidan. Stämmer inte vårt program med dina värderingar, rösta då på något annat alternativ som känns bättre.

Jag tror inte att tuppfäktningar i stil med en del av dem vi har läst på våra lokala insändarsidor nu i sommar gör kyrkovalet mer intressant, snarare tvärtom. I takt med att gängse avarter på politisk debatt också infiltrerar kyrkovalet så sjunker naturligtvis intresset. Pajkastning har aldrig lett till ett större politiskt intresse och engagemang. Istället gör det att föraktet för förtroendevalda i allmänhet ökar. När man dessutom skriker att en del nomineringsgrupper inte skulle ha rätt att ställa upp i valet så visar det att man har en märklig syn på demokrati. I demokratiska val vinner man röster på sitt eget program, inte genom att utesluta andra. Varför verkar det vara så svårt att debattera sakfrågor och därigenom öka intresset istället för att förfalla till att både idiot- och omyndigförklara sin motpart?

Jag är övertygad om att Svenska kyrkan har flera viktiga funktioner för många människor. Den främsta är att sprida evangelium till alla i vår tid genom att leva ut och verka för det. I det arbetet behövs var och en av oss som delar tro. Helheten i kyrkan blir inte komplett utan DIG. Du är välkommen precis som du är och just DU är viktig!

Inga kommentarer: