tisdag, augusti 15, 2017

Högst och längst...

Insändare publicerad  i Östra Småland 16 augusti 2017
Lotta Wahlmino och Jennie Uller (L) ställer frågor om kommunalrådet Johan Perssons (S) uttalanden med anledning av de önskade poolerna som Kalmarhem förväntas bygga (Östra Småland 15 augusti 2017). Det finns all anledning att ifrågasätta vilka principer som ligger bakom de politiska beslut som fattas på olika nivåer, men ibland infinner sig en viss trötthet. Det kan jag erkänna. Därav den relativa tystnaden från vår sida just denna gång. Vi som ännu inte har insyn i de beslutsfattande rummen har dessutom mycket begränsade möjligheter att påverka utvecklingen.

I Kalmar har det byggts höga hus och långa bryggor, och den utvecklingen fortgår. Vidare har man anlagt en lång sittbänk som gör anspråk på att i något avseende vara allra längst i sitt slag. Just längd och höjd är tydligen viktigt i den tävling som verkar pågå. Det är i ljuset av dessa monumentbyggnationer och mätningar som vi även måste se pooldrömmarna. Att kommunalrådet i sin iver att motivera ännu fler monument försöker sig på att använda ett inte på långa vägar vare sig färdigtänkt eller ens giltigt jämställdhetsperspektiv måste ses som ännu ett bevis på att genusmedvetenheten i den ledande kommunpolitiken inte har utvecklats i samma takt som ambitionen att framstå som just högst och längst.

Frågan är om det är fler fallossymboler på längden, höjden eller bredden som Kalmar behöver för att utvecklas som boendeort. Jag tillåter mig att tvivla. Jag tror att det är andra dimensioner som behöver uppvärderas, t ex verklig rättvisa, trygghet, jämställdhet och en transparent demokrati. Sådant är värt mycket mer och är mer hållbart än ännu fler monument över typiskt manliga maktambitioner.

Birgitta Axelsson Edström, talesperson för Feministiskt initiativ Kalmar län

Inga kommentarer: