måndag, maj 01, 2017

1 maj 2017

Hundratals nazister tågar på svenska gator på den internationella arbetarrörelsens speciella dag 1 maj 2017. Det är provocerande på så många sätt, och det är de naturligtvis mycket väl medvetna om. Deras mål är inte att bygga upp utan istället att riva ner.

Vad blir konsekvenserna? Ska de få smaka på sin egen medicin och bli brännmärkta, utstötta, fråntagna sina mänskliga rättigheter och bespottade av makthavarna? Nej, knappast. Offerkoftorna bär de ju redan.

Nej, den bildade, mogna och hållbara konsekvensen bör vara en omläggning av den politik som utgör den exakt rätta jordmånen för dem. Det bör också medföra en omorientering på attitydområdet. Förtroendevalda kan inte bete sig som om de vore en klass för sig utan måste representera de väljare vars förtroende de fått. Det kan uttryckas enkelt: Man ska leva som man lär.

Annars blir det tusentals nazister på ännu fler svenska gator kommande års första maj-dagar. Kom inte och säg att ni inget visste eller att det handlar om yttrandefrihet! Det är helt enkelt inte sant. Det handlar om bristande bildning i breda folklager, alltifrån gräsrotsnivå till makteliten, och det handlar om bristande vilja till förändring. Det handlar om att inte kunna skilja på sak och person och på att alltför få klarar av att se bortom sina egna begär och sätta andras behov före sina egna. Det handlar om att alltför många bara pratar och väljer bort att agera.

Det är sorgligt, men tyvärr är det exakt så det är. 1 maj 2017 fick mig att förstå att svensk demokrati lever på svältdiet. Undrar hur länge det dröjer innan den har svultit ihjäl.

Inga kommentarer: