torsdag, maj 25, 2017

Ännu en lokal partilinje?

Vid förra valet till EU-parlamentet kandiderade jag för Vänsterpartiet. Jag fick en plats långt upp på listan trots att min egen partiförening så klart inte ens hade nominerat mig (och det är ju inte förvånande i något stycke för den som vet hur det såg ut där då). Grundinställningen till EU var enligt partilinjen klart kritisk: EU är en koloss som flyttar makten från gräsrötterna, bygger ett Fort Europa, premierar kapitalet och som verkar i icke-demokratisk riktning. Det hade funnits en EU-vänlig formation i partiet men den var marginaliserad sedan länge. Jag ställde mig naturligtvis på barrikaden tillsammans med partiet. Vänsterpartiet, tillsammans med Feministiskt initiativ och Miljöpartiet, hade en gemensam linje som såg EU som en struktur som i grunden var negativ.

Kanske var det något annat än bara allmän motvilja mot mig som låg bakom att mina lokala partikamrater inte ville ta i min kandidatur med tång? Kanske var det mina EU-kritiska åsikter som gjorde att jag fick tigga respengar från riksorganisationen? Igår publicerade nämligen Bertil Dahl, kommunalråd för V i Kalmar, en artikel i Sydsvenska Dagbladet tillsammans med EU-vänliga medskribenter (ibland är det tur att man har försänkningar i Skåne...) med ett helt annat budskap än det Vänsterpartiet har gällande EU och den framtida utvecklingen. Artikeln kan läsas här. Han skriver bland annat: "EU är kraftigt ifrågasatt av medborgare i många länder. Tuffare åtgärder mot skatteflykt kan vara ett sätt att reparera tilliten till både EU och demokratin."

Så kan man tydligen resonera nu. Tilliten till EU ska alltså repareras. Det är ganska långt från den officiella partilinjen. Å andra sidan är det inte första gången som Kalmarvänstern gör något helt annat än följer kongressbeslut. Tänk bara på den berömda partiskatten härom månaden ;)

Inga kommentarer: