torsdag, maj 04, 2017

En kyrka för alla – för både Dag Sandahl och HBTQ-personer

Insändare i Östra Småland 5 maj 2017 (replik på Dag Sandahl 28 april)
Dag Sandahl väljer att inta ett helt annat perspektiv än vi gör när vi vill att Kalmar pastorat går igenom processen Regnbågsnyckeln. Det är kanske inte så konstigt när man känner till historien, men ändå intressant. Vi har fokuserat och lyssnat på de människor som inte känner att de får komma in i kyrkans fulla gemenskap. Dag Sandahl, som är engagerad i nomineringsgruppen Frimodig kyrka, vill istället slå vakt om de människor som inte vill släppa in dem. Det måste ju vara därför han hävdar att vi ska peka ut dem han vill skydda, och det tänker vi inte göra. Att döma är sällan rätt uppgift för oss människor.

Öppen Kyrka – En kyrka för alla (ÖKA) är en nomineringsgrupp med ett tydligt kyrkopolitiskt program. Vi har ingen koppling till de vanliga politiska partierna och vill heller inte ha det. Vi vill att kvinnliga präster ska ha samma förutsättningar som sina manliga kolleger och har åtskilliga exempel på att verkligheten inte är sådan idag. Vi vill vidare att samkönade par ska vara välkomna att vigas i alla våra kyrkor och inte behöva känna att deras kärlek är avvikande eller mindre värd än några andras. Vi har också inom detta område flera exempel på att brister finns. Den grupp som Dag Sandahl företräder, Frimodig kyrka, delar så klart inte våra målsättningar. Det är naturligt i ett demokratiskt sammanhang att vi har skilda ståndpunkter, och det ska vi absolut respektera. Alla är ju inte likadana i Guds familj och det är lärorikt och utvecklande att föra debatter och diskussioner utifrån våra skilda värderingar och åsikter hur fel vi än tycker att den andra parten har. Det kräver förstås att man vill och kan stå upp för sina ståndpunkter. När Dag Sandahl kallar det för åsiktsregistrering så är det en ganska banal omskrivning för att han vill slippa säga var han står.

Att byta nomineringsgrupp inför ett val ter sig ganska naturligt när man inte längre tillhör samma politiska parti som vid tiden för förra kyrkovalet men fortfarande vill engagera sig i kyrkans nu- och framtid. Språnget kan dock upplevas som större än det är. Programmen för Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK) och ÖKA är väldigt lika sinsemellan med ett viktigt undantag: Det finns ingen koppling till någon partipolitisk ideologi inom ÖKA. Det borde väl trots allt rimma ganska bra i Dag Sandahls öron?

Men en sak är viktig att komma ihåg: Vi kan alla ändra oss. Det betyder inte att man är en vindflöjel eller en svikare. Det betyder däremot att man kan erkänna att man är klokare idag än man var igår och att man fortfarande har potential både att utvecklas och att lära nytt. Kanske skulle det kunna vara nyttigt även för Dag Sandahl att pröva någon gång och i något avseende. Regnbågsnyckeln är en av många processer som kan hjälpa till med en sådan utveckling.

Birgitta Axelsson Edström och Gunnar Thorbert, kandidater i valet 2017 för Öppen Kyrka – En Kyrka för Alla i Växjö stift


Inga kommentarer: