torsdag, maj 18, 2017

Köfri vård på hörselområdet?

Replik på debattartikel i Barometern från landstingsmajoriteten Kalmar län den 15 maj, publicerad den 18 maj 2017
Jag välkomnar landstingsmajoritetens ambitioner att år 2018 erbjuda en helt köfri vård. Frågan är dock vad det innebär på hörselområdet. I Kalmar är väntetiden till audionommottagningen idag 18 månader. Innan den tiden har gått har nästan hela 2018 passerat.
Vi vet att hörselproblem ofta leder till social isolering, utanförskap och känslor av bristande delaktighet i det sociala livet. När man blir äldre tenderar riskerna att bli ännu större då mycket pekar på att det finns ett samband mellan kognitiv svikt och utanförskap. Då förstår vi hur viktigt det är att hörselskadade äldre, och den gruppen är stor, har möjlighet att delta i sociala sammanhang. Att tidigt i åldrandeprocessen kunna söka hjälp i form av nödvändiga hörselhjälpmedel, få lära sig hur man använder dem och få råd, hjälp, uppmuntran och stöd är en av de allra viktigaste vägarna för att bevara och utveckla såväl hälsa som livskvalitet.
En kötid på 18 månader till audionommottagningen är inte acceptabel. Mycket hinner hända under den tiden. Läget är i högsta grad allvarligt för våra äldre som riskerar att få en mycket lägre livskvalitet än nödvändigt. Det går inte att skylla på graviditeter och barnafödande i audionomgruppen. Sådant sker väl även inom andra landsting och sjukhus med kortare väntetider? Jag vet av egen erfarenhet att verksamheten i Kalmar fungerar mycket bra för den som redan finns i systemet, men något måste vara fel när man ska behöva vänta i ett och ett halvt år innan man kommer dit första gången. För en äldre person hinner det sociala livet rämna. Då har vi ändå inte räknat med den tillvänjningsprocess som krävs för att man ska kunna bruka hörselhjälpmedel när man till slut får dem.
Hörhjälpmedel gör väldigt liten nytta när livet tar slut och när demensen har gått för långt. Jag undrar vilka åtgärder landstingsmajoriteten tänker vidta för att säkerställa att hjälp kan komma våra äldre till del innan det är för sent. Det är nämligen bråttom för många.
Birgitta Axelsson Edström

Beteendevetare som jobbat med äldrefrågor inom HRF

Inga kommentarer: