torsdag, maj 11, 2017

En öppen och levande gemenskap för alla

Replik på Dag Sandahls insändare i Östra Småland 8 maj, publicerad 12 maj 2017
Vi har lagt en motion som syftar till att Kalmar pastorat bör genomgå processen Regnbågsnyckeln. Motionen har av kyrkofullmäktige lämnats till kyrkorådet för beredning. Processen är menad att ge ökad kompetens vad gäller mångfald, olikheter och HBTQ och syftar till att alla ska känna sig välkomna in i kyrkans gemenskap. När vi motionerar om att Kalmar pastorat ska genomgå den processen betyder det inte att vi tror att våra församlingar är speciellt dåliga på detta. Tvärtom tror vi att det finns god möjlighet till utveckling, precis som i resten av vårt stift. Vi är inte ensamma om sådana tankar: Södra Ölands pastorat har gått in i processen och Alvesta församling blev nu i helgen Sveriges första församling att få märkningen Regnbågsnyckeln.

Processen, som har arbetats fram av Växjö stift, Sensus och EKHO (Ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer) ligger mycket väl i linje med Öppen Kyrkas program. Öppen Kyrka – En kyrka för alla vill bland annat att Svenska kyrkan viger par av både olika och samma kön och att kvinnliga präster skall ha lika goda arbetsvillkor som manliga. Vi vill att kyrkan skall vara öppen och levande för alla vår tids människor som söker, tvivlar eller tror.

Av någon anledning känner sig Dag Sandahl påhoppad av detta. Vi har inte haft en tanke på honom. I Kalmar pastorat arbetar han inte, han bor inte heller här och har inget ansvar för vad vi diskuterar och planerar här. Däremot vräker han ur sig än det ena och än det andra. Vi beklagar att Dag Sandahl sänker debattnivån så lågt att respekten för Svenska Kyrkan i högsta grad riskerar att urholkas.

Vår motion om Regnbågsnyckeln handlar inte om kvinnoprästmotstånd, hammare och skära, kyrkoherdetillsättningar i Göteborg eller minst av allt om Dag Sandahl. Ändå tål han det inte. Man kan naturligtvis undra varför han reagerar som han gör, men Dag Sandahl är inte den som är viktig här.

Det viktiga är en öppen kyrka, som kontinuerligt utvecklas i kärleksfull och inkluderande riktning och som vågar lyssna på de vittnesbörd som åtskilliga HBTQ-personer lämnar och ta dem på allvar. Det är vår klara övertygelse att en lyssnande kyrka som är trygg i sin förkunnelse och sin tro också är en öppen och välkomnande levande gemenskap där alla får komma in.

Birgitta Axelsson Edström och Gunnar Thorbert, kandidater för Öppen Kyrka – En kyrka för alla (ÖKA) i kyrkovalet 2017

Inga kommentarer: