tisdag, maj 30, 2017

Öronbedövande tystnad om kötider

Jag skrev en debattartikel för ett bra tag sedan och undrade över vilka åtgärder som landstingsmajoriteten skulle vidta för att uppfylla det egna målet om en helt köfri vård. Kötiden till audionommottagningen i Kalmar för en förstagångspatient att pröva ut hörselhjälpmedel är idag 18 månader. Huvuddelen av dem som behöver hörapparat är äldre och är ingen prioriterad målgrupp för landstinget. Det vet vi allihop, men hur medvetna är man på ansvarig politisk nivå om att under dessa 18 månader i kö kan ett helt socialt liv raseras (om man nu till och med inte hinner dö på riktigt också förstås) med social isolering och kognitiv svikt som negativa effekter?

Något svar har inte kommit på min fråga. Jag tror att man än en gång hade passat på att "glömma bort" audionomverksamheten. Misstanken ligger nära till hands då man segervisst hävdar att köerna ska vara borta under år 2018. Det är nu 19 månader tills det året är slut. Det måste alltså hända väldigt mycket just där om man inkluderar hörselhjälpmedelsutprovning i resonemanget, speciellt med tanke på att det generellt tar väldigt lång tid att faktiskt prova ut hjälpmedel som fungerar och att det många gånger är mycket komplicerat för patienter att lära sig att hantera dem. Det är därför jag ställde frågan, men svaret uteblir alltså. Gruppen hörselskadade i allmänhet och gruppen hörselskadade äldre i synnerhet verkar inte finnas med i gruppen "alla" den här gången heller utan verkar återigen räknas som ett särintresse eller en irriterande anomali som man inte behöver ta hänsyn till. Det är också en grupp människor som historiskt sett har varit ganska tyst. Kommunikation blir nämligen extra svårt när man inte hör.

Nu finns ju i sanningens namn inget att höra i svarsväg. Istället är tystnaden från ansvariga politiker närmast öronbedövande.

Inga kommentarer: