fredag, november 29, 2013

Slut på rean!

Kommunal i Kalmar kallade till medlemsmöte på torsdagskvällen den 28 november. Vi var flera politiker som deltog. Bilden som gavs var tydlig: Arbetssituationen i äldreomsorgen måste bli bättre. Arbetet med Rätt till heltid är en vällovlig satsning, men det saknas tillräckliga resurser för att det ska bli riktigt bra. Vi kan säkert, med gemensamma krafter, komma längre, men grundproblemet kvarstår: Kvinnors arbete värderas lägre än mäns. Om alla ska få rätt till heltid kostar det pengar, pengar som inte finns. Istället måste omsorgsnämnden spara. 25 miljoner har redan sparats de senaste tre åren, nu ska det sparas ytterligare 16,5 miljoner de kommande tre åren. Den besparingen råder det politisk enighet om. Pengarna finns inte i kommunens budget.

Det här handlar om människorna, de allra flesta kvinnor, som varje dag utför ett värdefullt arbete, nämligen genom att de tar hand om våra äldre. En ny nationell rapport från Kommunal visar att arbetsmiljön i äldreomsorgen är så undermålig att 22 procent av medlemmarna helst vill byta bransch inom tre år. När jag lyssnade på de anställda igår så kände jag att den siffran till och med kan vara i underkant.

Så här kan vi inte ha det, vare sig i Kalmar eller i Sverige i sin helhet. Det påverkar självklart kvaliteten i äldreomsorgen till det sämre och innebär att personalbristen i framtiden kommer att vara stor. Gymnasieförbundet har svårt att locka sökande till omvårdnadsutbildningen. Det är inte ett dugg konstigt med tanke på bilden av undersköterskeyrket och dess arbetsmiljö, men vad händer om vi får brist på undersköterskor? Man vågar ju knappt tänka tanken. Vi vet ju att kvinnor redan idag, oavsett yrke, får rycka in på obetald fritid eller gå ned i arbetstid för att fixa omsorgen när det brister kring närstående. Hur ser framtiden ut? Vi kanske ska tillbaka till hemmafrustadiet med skillnaden att vi inte ska ta hand om barnen utan om föräldrarna?

Högerregeringens prioriterar alltid sänkt skatt framför välfärd. Det får konsekvenser eftersom skatt är det som finansierar äldreomsorgen. För de 15 miljarder som regeringen väljer att lägga på sänkt skatt i årets budget kunde 10 000-tals undersköterskor ha anställts, taxor ha sänkts, matens kvalitet i äldreomsorgen förbättrats, löner höjts och delade turer blivit ett minne blott.

Det är hög tid att kvinnors livs- och arbetsvillkor sätts i centrum. Det hade varit guld värt för alla de anställda i äldreomsorgen. De är värda att med stolthet kunna gå till jobbet i vetskap att det finns goda chanser att utföra arbetet med en hög kvalitet istället för att tvingas slita ut sig på grund av stress och ständig tidsbrist.

Vänsterpartiet vill bygga ett samhälle med omtanke, solidaritet och gemenskap. Vi ska ta ansvar för varandra, det är ju därför vi är här. Det är därför vi måste uppvärdera kvinnors arbete och tillskjuta de resurser som krävs. Det är slut på rean! Man ska naturligtvis kunna leva på sin lön och ha ett liv utanför arbetstiden oavsett kön. Tänk att det ska vara så kontroversiellt år 2013!  

1 kommentar:

Anders Göranzon sa...

Efter att ha arbetat i äldreomsorgen hösten 2006 kan jag inte annat än hålla med. Våra undersköterskor är samhällets hjältar och ska värderas därefter! Basta!