måndag, november 25, 2013

Liten reflektion efter dagens budgetmöte

Syftet med politiken  måste vara att på så många sätt som möjligt skapa det samhälle som den ideologi vi bekänner oss till eftersträvar. Ett konservativt parti vill ha det som det var förr, ett radikalt parti vill skapa nytt och ett socialistiskt parti vill se ett klasslöst samhälle präglat av solidaritet, jämlikhet, jämställdhet och rättvisa. Självklart kommer man, i ett läge där man inte har egen majoritet, inte ända fram på en gång. Man får ta det stegvis i den takt som det går.

Men syftet kan aldrig vara att till varje pris och över alla gränser komma överens...

Inga kommentarer: