tisdag, november 12, 2013

Replik angående sjukfrånvaron

Det finns en mängd orsaker som bidrar till att sjukfrånvaron inom omsorgsförvaltningen i Kalmar ökar. Vi ser ett trendbrott från tidigare år. Hög arbetsbelastning och arbetsvillkor som inte befrämjar hälsa är några troliga faktorer. Arbetet med önskad sysselsättningsgrad är en annan process som kostar främst i form av oro och osäkerhet vilket sammantaget kan leda till sjukdom. Självklart ska man kunna leva på sin lön som välfärdsarbetare, men det handlar ju främst om att lönenivån generellt är på tok för låg och inte om att människor jobbar för lite. Att omforma en deltidsorganisation till en heltidsorganisation är i sig kostnadsdrivande, och det är mycket svårt att genomföra sådant i tider av krympande budgetramar.

Vad vi i omsorgsnämnden måste göra nu är att åtgärda problemen, och då måste vi veta vad som skiljer innevarande år från tidigare. Självklart kan vi inte bortse från tänkbara effekter av åratals besparingar, tio miljoner om året de senaste åren och fem miljoner om året de kommande åren. Det blir inte lättare att spara framöver utan att det drabbar brukare och personal. Vi måste också på allvar ställa oss frågan om det är klokt att genomföra kostnadsdrivande reformer samtidigt som budgetramarna minskas. Jag tänker förstås på LOV i hemtjänsten och rätten till heltid. Vi har nämligen inte råd att slarva bort äldreomsorgens kvalitet bara för att genomföra reformer som av en eller annan anledning ”ligger i tiden”. Att trolla med knäna är inte möjligt, allra helst inte när personalen redan går på knäna i en verklighet som kräver mer och mer.

Det är samhället som är sjukt, inte personalen inom omsorgen. Tänk om vi kunde förstå det, lyssna på de behov som finns, analysera tillsammans i syfte att hitta verksamma vägar och agera därefter!

Birgitta Axelsson Edström (V)

2:e vice ordf Omsorgsnämnden

Inga kommentarer: