måndag, november 25, 2013

25 november: Internationella dagen mot våld mot kvinnor

Idag tänker vi på våldsutsatta kvinnor i hela världen. Idag är det nämligen Internationella dagen mot våld mot kvinnor. Dagen instiftades av FN för fjorton år sedan, och det slogs då fast (lite pinsamt att det bara är fjorton år sedan...) att handlingar som orsakar fysisk, sexuell eller psykologisk skada för kvinnor hindrar dem att uppnå jämställdhet i samhället.

Många krafter arbetar mot kvinnors rätt. Våldet används av en stor del av dem. Det måste inte handla om fysiskt våld, att kvinnor våldtas, skadas och slås sönder och samman. Det kan vara av helt annan art också. Det kan handla om subtilt förtryck, om mobbing och om utfrysning. Det sker här, det sker på andra håll i världen, det kan hända dig och det händer mig. Det gäller bara att våga öppna ögonen och se det. Där har vi alla ett ansvar. Det kan inte bara vara den lokala kvinnojouren, fackets eller polisens sak.

Män har ett speciellt ansvar att säga ifrån. Huvuddelen av våldet mot kvinnor står män för. Män som ska vara förebilder för andra män bör se över sitt sätt att vara, tänka och agera. Kvinnor bör naturligtvis göra detsamma. Ingen människa ska behöva gå med oro och ångest över att bli slagen, misshandlad, kränkt eller förtryckt. Det är fria vi ska vara, allihop.

Och gör det du kan för att skapa en sådan värld, om det så bara känns som en liten droppe i ett stort hopplöst hav. Tänd ett ljus eller tänd två. Våga öppna ögonen och se vad som händer runt omkring dig. Din insats är mer värd än du tror.

Jorden kan du inte göra om.
Stilla din häftiga själ!
Endast en sak kan du göra:
en annan människa väl.
Men detta är redan så mycket
att själva stjärnorna ler.
En hungrande människa mindre
betyder en broder mer.

Stig Dagerman


Det betyder också en syster mer. Jag tror att Stig Dagerman menade det också. En syster som fryser om sina händer behöver din värme. Ge vad du kan och låt ditt ljus lysa i mörkret.


3 kommentarer:

Anonym sa...

Nej tack till politiska familjer.

Birgitta Axelsson Edström sa...

Nej tack till våld inom familjen. K R, du fortsätter i samma spår som tidigare och anser med all tydlighet att det är ok med våld mot kvinnor. Det är både fegt och tröttsamt, speciellt eftersom du inte ens vågar stå för din åsikt offentligt.

Birgitta Axelsson Edström sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.