söndag, november 17, 2013

POSK i Kalmar: Vad har ni emot mig?

Jaha POSK (dvs Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan) i Kalmar pastorat, vad är det egentligen ni har emot mig??

Nu har jag blivit vald till att ingå i Kalmar Pastorats kyrkoråd för mandatperioden 2014-2017. Det tyckte en av er inte alls om, utan påpekade högt och tydligt att det var "olämpligt". Det var inte nog med det, när beslutet var taget vid senaste kyrkofullmäktige anmäldes en reservation från samme ledamot. Det var den enda reservationen som anmäldes. Jag har försökt att inte ta andras okunnighet och oförskämdhet personligt, men det är i sanning svårt. Men jag har släppt det.

Tills idag, för nu är det tydligen dags igen. När kyrkorådet ska ha sitt konstituerande sammanträde finns en, och endast en, anmäld reservation från valberedningen, och den är än en gång riktad mot mig.

Så jag undrar, i ärlighetens namn, exakt VAD har ni emot mig? Ni verkar inte ha några som helst problem med att utse, för att vara lite fin i kanten och så där lagom luddig, äldre och distingerade partipolitiskt aktiva herrar till det ena uppdraget efter det andra, men när det handlar om mig, en kvinna som företräder Vänstern i Svenska kyrkan, som ännu inte befinner sig bortom 50-årsstrecket och som fortfarande har både vilja och ambition att göra nytta, så är det tvärstopp öppet och i allas åsyn. Reservationerna körs ner i halsen på mig. Så, alltså, vad har ni för problem med mig?

Jag kan bara spekulera, och det tänker jag inte göra vare sig offentligt eller i mitt eget sinne. Sådant är min tid för dyrbar för att slösas på. Jag tänker bara uttrycka min stora sorg och besvikelse över nivån. Det är precis som en kollega från en annan nomineringsgrupp sa vid senaste mötet: "Är det så HÄR det ska vara, då vet jag inte om det här är nåt för mig". Han är väl i det relativa ålderssammanhanget att betrakta som söndagsskolebarn. Själv tillhör jag då förslagsvis Kyrkans unga trots att jag snart uppnår 50 års ålder. Har inte även ni i POSK hört uttrycket "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte."? Kan det inte vara läge att betänka det ibland, även om ni anser er vara "störst, bäst och vackrast" liksom bara så där automatiskt, för någon egen majoritet har ni ju inte och kan följaktligen inte styra allt på egen hand (och samarbete med andra är tydligen uteslutet för er del)? Är man stor och stark så måste man vara snäll. Det har till och med Bamse insett, men han är ju förstås bara en dum björn...

2 kommentarer:

Victor Ramström sa...

Jag vill börja med att meddela att POSK i Kalmar inte har något emot dig. Tvärtom välkomnar vi att du numera finns med som förtroendevald i Kalmar.

Låt mig ge lite bakgrundsinformation.
Under flera mandatperioder har POSK blivit "överkörda" av de två övriga nomineringsgrupperna i Kalmar. Trots att POSK förra mandatperioden hade 49.3% av rösterna så fick vi ta de poster som blev över när Socialdemokraterna och Borgerlig samling samarbetade. Och visst det är helt okej att göra så. Det som inte är bra med det hela är att man velat tysta ner detta utåt mot väljarna och har aldrig meddelat att man samarbetar.

Inför kyrkovalet i år pratades det mycket om att vi i nomineringsgrupperna skulle försöka att utse rätt person på rätt plats istället för att se prestigen, något som vi i POSK snabbt märkte var tomma ord.
När resultatet av detta kyrkovalet var klart så försökte vi att hitta grupper att samarbeta med. Något som gick bra till en början. Men när det började spridas lögner om oss i POSK så stod vi till slut själva. Istället för att ljuga så hade vi varit ärliga hela tiden och det är vi stolta över.

När valberedningen träffades så bestämdes att:
"När det gäller tillsättning av ledamöter och ersättare i kyrkorådet utgår man från principen att presidiet i kyrkofullmäktige inte ska sitta i kyrkorådet.” Detta finns att läsa i valberedningens protokoll.
En princip som vi ifrån POSK tycker är mycket viktig och har pratat om under en lång tid. Tyvärr valde majoriteten i valberedningen att bortse från sin egen princip.
Reservationen på sammanträdet med kyrkofullmäktige var alltså inte riktat mot dig personligen utan hade kommit upp oavsett vem i kyrkofullmäktiges presidie som blivit föreslagen att finnas med i kyrkorådet.

När det gäller ordförande i arbetsmiljöutskottet så är inte heller den reservationen riktad personligen mot dig. För fyra år sedan fick POSK och Lars Björk den ordförandeposten och han har under dessa år skött detta arbete utmärkt, blivit ordentligt utbildad och fått beröm från samtliga nomineringsgrupper och övriga inblandade i arbetsmiljöfrågor. Från POSK ser vi det som slöseri att kasta bort den kunskapen och engagemanget.
Jag vill återigen förtydliga att detta INTE är riktat mot dig personligen, reservationerna hade kommit oavsett vilken person som blivit nominerad.

Jag tycker att det är tråkigt att du inte varit uppmärksam och sett den stora sänkning av medelåldern som sker när POSKs ledamöter och ersättare kliver in i Ulfåsasalen när det är kyrkofullmäktige. Om det är någon grupp som har satsat på att föryngra så är det just POSK. Vi har 4 ledamöter och 2 ersättare i kyrkorådet, varav jag blivit vice ordförande och är 23 år. Den äldsta av dessa personer är 67 år, och medelåldern är 50 år. Dessutom 50/50 i förhållandet kvinnor och män.

Delvis med tanke på detta undrar jag var du har sett att vi utser äldre herrar till det ena uppdraget efter det andra? Tvärtom. I själva verket så är det den sida som du själv stödjer (Socialdemokraterna, Borgerlig Samling, ÖKA och ViSK) som utser äldre herrar till det ena uppdraget efter det andra. Detta finns att läsa i både protokoll till kyrkofullmäktige och kallelse till kyrkorådet.

Jag vill återigen belysa att ingen av de reservationerna som lämnats är riktad mot dig personligen, POSK har inget emot dig. Jag ser fram emot ett gott samarbete i kyrkorådet!

Victor Ramström
ordförande POSK i Kalmar Pastorat

Birgitta Axelsson Edström sa...

Faktum kvarstår. Reservationerna ni har lagt är riktade mot mig och inte mot någon annan. Vad gäller samarbete så har inga kontakter tagits från POSKs sida med oss i ViSK. Det är också ett faktum.