fredag, november 08, 2013

Fredagslitania

Ja, jag borde läsa riktigt koncentrerat idag, men det tar stopp. Efter att ha vrålpluggat den sista tiden så är det liksom fullt nu. Morgondagens tentamen om kristendomens utveckling får jag se som ett lärandetillfälle och inta en något mer avslappnad attityd än jag är van vid.

Det är just det här som jag inte gillar med tentamenstillfällen. Det blir fokus på fel saker och det skapar osäkerhet. Jag har alltid föredragit inlämningsuppgifter av djupare karaktär, uppgifter där man får reflektera och tänka, tränga in i andras resonemang, jämföra och utveckla nya egna tankar. Jag är helt övertygad om att det är en överlägsen metod när det gäller att examinera hållbart lärande och äkta utveckling. I vilket fall som helst är det överlägset i förhållande till att sitta en hel dag framför datorn under tidspress när ischiasnerven skriker av stillasittande....

Men ok, jag vet av egen erfarenhet att det innebär mer jobb för examinatorn. Det ska man självklart beakta, men visst måste det vara studenternas utveckling som ska stödjas och stå i centrum? Och visst bör det vara så att vår högre utbildning borde gå före när det gäller kunskapande och inte premiera reproduktion ens inom grundutbildningen?

Med denna litania, självklart skriven med baktanken att jag ska få åtminstone några goda tankar och förböner från goda vänner inför morgondagen (för såna hjälper absolut!), så vill jag önska alla en trevlig helg! Själv ser jag fram emot söndagen men ska åtminstone genomlida lördagens teologitenta, hur det än ska gå....

Inga kommentarer: