lördag, januari 03, 2015

Om att fatta eller inte fatta

I lördagens Barometern kommer det att finnas en artikel där Bertil Dahl, kommunalråd för Vänsterpartiet i Kalmar, kommer att lägga skulden på neddragningarna inom äldreomsorgen på mig. Jag satt under åren 2011-2014 som andre vice ordförande i omsorgsnämnden. Fram till augusti 2014 representerade jag Vänsterpartiet, trots utfrysning sedan hösten 2010 med påföljande utmattningsdepression våren 2012. Våren 2013 lämnade jag min anställning som politisk sekreterare då jag i samråd med familj och medicinsk kompetens kunde konstatera att jag levde i en mycket sjuk arbetsmiljö. Sedan dess har jag studerat men haft kvar en del av mina politiska uppdrag. Jag vet dessutom att jag har gjort ett gott arbete och har tagit mina förtroendeuppdrag på allvar alltsedan jag gick in i partiet i början av 90-talet. Mitt första kommunala uppdrag fick jag efter valet 1994.

Måndagen den 15 december 2014 klubbade kommunfullmäktige i Kalmar igenom en budget som innebar en mycket kännbar besparing på omsorgsnämnden. Budgeten hade arbetats fram av den politiska majoriteten S, C och V. På torsdagen i samma vecka skulle omsorgsnämnden fattas beslut om detaljbudget baserad på beslutet från kommunfullmäktige. Det innebar neddragningar i storleksordningen 20 miljoner kronor. Nämnden ska vara i balans sista december 2015 för att kunna gå in i 2016 och då hantera nästa ramminskning på ytterligare 5 mkr. Var och en som tänker själv och som har någon som helst insikt i kommunal ekonomi förstår att detta medför kännbara åtgärder, samt att de måste vidtas snabbt för att kunna få så stor ekonomisk effekt som möjligt. Att hämta in 20 mkr på ett halvår motsvarar ju 40 mkr på helår. Därför kan man inte vänta med att fatta beslut. Det blir ju i så fall än värre.

Det inte alla vet är dock att de besparingar vi var tvungna att anta var väl kända av kommunledningen. De senaste åren, med årliga neddragningar på mellan 5 och 10 mkr, har den frivilliga och ickelagstadgade verksamheten varit uppe på tapeten. Varje gång har den räddats i sista minuten, en gång på sittande nämndsmöte då jag själv begärde ajournering. Annars har jag varit med och avstyrt detta på presidieberedningsnivå. Nu gick det inte längre. Vi har ju dessutom dragit ner bemanningen på våra vård- och omsorgsboenden. Där finns också en smärtgräns! Men ändå så lade man fram sin budget måndagen den 15 december.

Men, allt detta vet naturligtvis Bertil Dahl. Han har ju verkat i stadshuset sedan 1999 och är den som har bäst koll på vad som har hänt, men just nu är besparingarna mitt fel och ingen annans. Det är fegt. Det är pinsamt. Det är rentav korkat. "Hade en vänsterpartist suttit på BAEs position hade det inte blivit några beslut" säger Bertil.

Jag säger nästan detsamma: Hade det suttit vänstermänniskor på de tre platserna i fullmäktige, människor som tar avstånd från mobbing och som vet vad solidaritet och kamratskap är, så hade dessa platser inte röstat för en budget som genomförs med hjälp av osthyveln. Hade det suttit äkta feminister där så hade beslutet blivit ett annat. Hade det suttit människor med hjärtat till vänster i kommunledningen hade man inte genomfört borgerlig politik. Det är kanske lite smärtsamt, men det vet ni tre om, åtminstone Bertil Dahl. Han och jag har ju hört det sägas vid samma tillfälle och i samma rum. En fördel med artikeln finns dock: Det framstår klart och tydligt var fegheten har slagit rot och vem man inte kan lita på när det blåser. Vill man inte kännas vid sina egna beslut så kan man heller aldrig få ett förtroende. Och nu säger Bertil Dahl en annan sak som också är intressant: En vänsterpartist i omsorgsnämnden ska INTE agera i linje med de sk vänsterpartisterna i kommunfullmäktige. Det där larvet om att ersättaren inte hade rösträtt kan vi ju direkt bemöta med att det i vilket fall som helst är svårt att rösta när man inte ens är närvarande på mötet när beslut fattas om den kommande budgeten.

Väx upp vänsterpartister! Det är dags att ta ansvar nu för de beslut ni fattar. Det kanske är dags att fatta åtminstone det?

Inga kommentarer: