fredag, januari 16, 2015

Apropå att stå för sin politik


Insändare i Barometern den 16 januari 2015
Vänsterpartiet i Kalmar har just nu på eget grepp hamnat i försvarsställning.  Det är naturligtvis inget större fel på en politik som har rättvisa som yttersta mål. Ifall jag hade tyckt det hade jag nog inte satt så mycket på spel genom att jobba för den med så mycket energi och så starkt engagemang under 20 års tid. Problemet är inte politiken i sig. Problemet är att den inte kan genomföras under nuvarande omständigheter och att det tyvärr saknas insikt om den problembilden.

Politiken som Vänsterpartiet säger sig stå för kan nämligen inte omsättas i verkligheten så länge en borgerlig budget bestämmer ramarna. Det gäller såväl nationellt som lokalt, och när det gäller statsbudgeten så har det varit uppenbart under de gångna åtta åren. Vi har ännu inte sett någon förändring i rätt riktning. Det är ju fortfarande den borgerliga budgeten som gäller.

Vi skulle i teorin kunna se en viss ljusning lokalt, men så är inte fallet. Här lägger Vänsterpartiet tillsammans med S och C i majoritet årliga besparingskrav på viktig välfärdsverksamhet vilket strider mot Vänsterpartiets egen politik. Den politiken förutsätter ju istället motsatsen: Rejäla och modiga omfördelningar. Sådana får vi dock leta förgäves efter i fullmäktiges budget.

Bertil Dahl menar alltså att omsorgsnämnden ska driva rättvisepolitik utan att han själv som kommunalråd gör det. Det är ganska magstarkt. Tiden är nu mogen för att Vänsterpartiet faktiskt tar sin egen politik på allvar även i stadshuset. Det var sannerligen länge sedan sist. 

Birgitta Axelsson Edström

Feminist med ett troget hjärta som klappar för rättvisa

***
Och apropå det Bertil Dahl skriver i sitt genmäle till Jonas Löhnn i Barometern om att Jonas inte vet allt om vad som har hänt inom partiet: Det är sannolikt helt sant. Det kanske är något som en och annan kan känna sig tacksam för.

Inga kommentarer: