lördag, januari 03, 2015

Några aktuella härskartekniker

Härskartekniken Dubbel bestraffning handlar om att försöka få en annan att känna ”vad du än gör så blir det fel”. Den utsatte befinner sig helt enkelt i en ekvation som saknar lösning. Damn if you do and damn if you don´t! Oftast används tekniken mot grupper eller individer som man har fördomar mot. Det kan handla om att du anses framfusig när du är spontan eller osäker när du är eftertänksam eller kanske att du är så väl påläst att du ses som ett reellt hot. I själva verket är nog det sista det ärliga motivet. Att dubbelbestraffa handlar ju om vilja att härska över någon som man med rena och sjyssta medel inte klarar av.

Påförande av skuld och skam är en annan härskarteknik som är nära besläktad med dubbelbestraffning. Den handlar om att någon tillskriver dig skuld och skam för en egenskap eller händelse som du inte är ansvarig för. Påförande av skuld och skam kan beskrivas som resultatet av att ha blivit utsatt för andra härskartekniker, men är också en egen strategi i speciellt trängda fall. Att bli utsatt för härskartekniker får dig att känna att allt är ditt fel och att det är dig det är fel på. Påförande av skuld och skam kan alltså vara en härskarteknik som upplevs komma från "dig själv”, men långt ifrån alltid. När någon känner sig hotad av dig och inte har modet att stå upp för egen del, så kan denna teknik kännas som en tänkbar väg. Att lasta över ansvar, skuld och skam på någon annan kan kännas skönt för stunden, men den är också sannolikt den teknik som är mest ”genomskinlig” för den utomstående. Den som skyller på andra i ett läge där man själv bär ansvaret kan lätt få stämpeln ”feg”. Som jämförelse: Att kissa på sig när man fryser kan kännas varmt ett tag, men sedan blir det förbaskat kallt. Dessutom syns den våta fläcken utifrån. Det minnet bär många med sig, länge...

Jag bara tänkte att det denna ganska vackra lördagsmorgon i början av det nya året 2015 kan vara relevant med en liten påminnelse om hur två härskartekniker (TACK Berit Ås för ditt bidrag till klokskapen!) kan brukas och visa sig. Det är insikter som kan visa sig oerhört värdefulla i framtiden. God fortsättning!

Inga kommentarer: