lördag, augusti 09, 2014

Från Ninjabloggen: Öppet brev till Östrans Janne G

Idag har vi Ninjafeminister reagerat på Östrans ledarsida, se länk här. Vi har gjort det med följande öppna brev:Feminismen är farlig, och ninjafeminismen är ännu farligare. Det verkar i varje fall Janne G tycka på lördagens ledarsida i Östran. Det måste ju vara anledningen till de förlöjligande och falska resonemangen som han försöker skriva fram som sanningar. Vi avstår från att bemöta dem. Istället citerar vi vår grundinställning. Den är klart och tydligt formulerad och manifest utskriven:


”Vi är ett gäng kvinnor och män i olika åldrar, med olika livserfarenheter, som vill förändra världen till det bättre och lyfta upp jämställdheten. Vi vill göra feminismen begriplig och visa vad det egentligen handlar om. Vi vill konkret visa och förändra de olika villkoren för kvinnor och män och uppmuntra alla att våga ta för sig och inte låta sig nedvärderas.

Det handlar om LIKA ansvar, rättigheter, skyldigheter och makt oavsett kön!!

Vi accepterar inte längre skillnader bara för att vi råkar födas som kvinna eller man!”Och det är klart att det är utmanande. Provocerande och hotfullt för den som inte ser kvinnor som lika mycket värda som män. Det förstår vi. Verkligen.Och nej, Janne G, du kommer inte att få en kaststjärna från oss. Vanliga patriarkalt präglade män som inte har förmåga eller vilja att se de strukturella orättvisorna, och än mindre visar vilja att förändra dem till det bättre, går det tretton på dussinet. Våra stjärnor reserverar vi till de exempel där vi ser att det finns en chans till förändring och där det kan finnas möjlighet att skapa reflektion, om än mikroskopiskt liten. När man som du baktalar hela den feministiska rörelsen och dessutom tror att du är en man som ”förtjänar” en stjärna, då är det liksom helt bortkastat. Våra ambitioner går lite längre än till att hamna som trofé vid din sängkant.Feminismen är i högsta grad både levande och nödvändig. Det kanske du helt enkelt får lära dig att leva med, dock utan hjälp av en stjärna från Ninjafeministerna.Ninjafeministerna genom

Birgitta Axelsson Edström, Mariann Karlsson, Laura Roch, Christine Holmberg, Vivan Karlsson och Kerstin Ljungberg

Inga kommentarer: