torsdag, augusti 21, 2014

Fråga mig. Jag vet.

Igår fick jag vara med på en heldagsutbildning kring arbetsmiljöfrågor i Kalmar pastorat. Det var en tänkvärd dag på många sätt, ledd av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation genom Emma Stegerö. Arbetsmiljön är ett laddat område, speciellt i organisationer där anställda så att säga är sina egna arbetsredskap och ÄR sitt yrke. Problem kan bli traumatiska på många sätt när de dyker upp, så det var riktigt bra att få diskutera och ventilera sådant igår. Vi berörde också en fråga som är kopplad till arbetsmiljön men som ändå inte räknas in under arbetsmiljölagstiftningen och det är de ideella insatserna. Kyrkan bärs inte bara av professionella och anställda utan också till stor del av volontärarbete. Även om det inte råder ett anställningsförhållande för de sistnämnda så deltar man ändå i arbetet och blir påverkad av klimatet och förhållandena inom kyrkan, och även deras säkerhet har kyrkan naturligtvis ett ansvar för på bred front.

Vi fick oss bland annat presenterade "Nycklar till framgångsrika företag" efter en studie gjord av Karolinska institutet och Uppsala universitet (2009). Nycklarna var
  • Ledarskap & kompetensförsörjning
  • Delaktighet
  • Kommunikation & kännedom
  • Synen på hälsa & sjukfrånvaro
Det gäller alltså att ha goda och medvetna ledare som förstår vikten av ledarskap och kompetensutveckling, att göra medarbetare delaktiga i arbetet, att ha god kommunikation så att såväl ledare som medarbetare har god kännedom om vad som är betydelsefullt för verksamheten samt att ha en företagskultur som bryr sig om hur de anställda mår.

Det här låter som en drömarbetsplats, eller hur? Dit ska man naturligtvis sträva. Det är varken en utopi eller en vision, det är en fullt möjlig situation på en arbetsplats som värderar sina anställda och förstår att människor är resurser som både kan och vill bidra till verksamhetens måluppfyllelse. Men gör ett tankeexperiment och vänd på samtliga fyra nycklar. Vad får du fram då?

Fråga mig. Jag vet.

Inga kommentarer: