onsdag, maj 04, 2016

Svar på brev till ansvarig utgivare

Jag fick svar på mitt brev, två stycken närmare bestämt. Tyvärr så var väl inte svaren så tillfredsställande i sakfrågan, men jag har i varje fall lyft problemet. Bara en liten detalj: Jag bryr mig egentligen inte om det nya tidningshuset lokalmässigt. Det är inte det som engagerar mig. Jag bryr mig däremot om att de arrangemang som riktar sig till folk i allmänhet, eller som här specifikt till prenumeranter vilka ju borde vara en del av allmänheten och därför dela allmänhetens karakteristika, ska vara möjliga att delta i för den som är hörselskadad. Det går ju, om man bara som arrangör tänker till lite grann, men för att kunna göra det så måste man höja kunskapsnivån ett eller ett par snäpp. Det blir inte mindre tydligt efter dessa svar. Man behöver inte köra en hel föreläsningsserie och stänga en stor grupp utanför och sedan invänta en stor och kostsam installation. Det finns andra lösningar. Det räcker inte med högtalare för den här gruppen. Det behöver faktiskt inte prövas överhuvudtaget. Det VET vi.

Men STORT OCH ÄRLIGT TACK för svaren ändå!

Svar nr 1 
Hej Birgitta
Tack för mejl och för ditt engagemang kring våra lokaler. Jag beklagar att våra anställda gett dig olika besked om hörselslingan, och skickar därför frågan vidare till vår interna projektledare för husrenoveringen, Mikael Larsson Ek, som kan ge dig den fulla och korrekta bilden. 
mvh
Anders


------------
Anders Enström
Chefredaktör och ansvarig utgivare

Svar nr 2
Hej Birgitta!

Tack för ditt engagerade brev till Anders Enström om hörselslinga mm i vår föreläsningslokal.
Jag beklagar att du fick ett oklart besked om vad som gällde i vår lokal. Det kan bli så när ett hus är nytt och ovant.
Det som gäller är att vi för närvarande inte har någon hörselslinga i den aktuella lokalen.
Bakgrunden till det är att vi i vårt stora ombyggnadsprojekt har haft mängder av detaljer att tänka på och i första, andra och tredje hand är det här lokaler för kontorsverksamhet.
Vi har dock sett en möjlighet att utnyttja vårt lunchrum och ställa om det till en föreläsningslokal och hur det fungerar får vi nu skarpa tester på med vår föreläsningsserie under våren.
Vi har sett till att det finns en väl fungerande högtalaranläggning med mikrofoner, lokalen är lätt tillgänglig för rullstolsburna och vi börjar nu se att det går relativt enkelt att ställa om lokalen. Vi har dock inte tagit några beslut på hur vi ska arbeta med den typen av mer externa verksamheter.
Än så länge har vi inte varit i våra nya lokaler i mer än en månad och vill avvakta någon månad till innan vi gör en rejäl utvärdering, utöver den löpande, av vad som fungerar bra och vad som vi måste förbättra.
Hörselslingan kan mycket väl vara ett exempel på det senare och jag har så sent som i dag ställt en fråga om detta till vår teknikleverantör som ska återkomma med olika eventuella förslag på lösningar.

Med vänlig hälsning


Mikael Larsson Ek
Utvecklingschef Barometern Oskarshamns-Tidningen
Intern projektledare för ombyggnaden av Tidningshuset

Inga kommentarer: