onsdag, maj 25, 2016

Att obstruera och att gynna på samma gång

Idag har vi haft stiftsfullmäktigesammanträde i Växjö. Fullmäktiges ordförande har avgått efter turbulensen som uppkom med anledning av hans uttalanden om dels homosexualitet, dels kyrkans deltagande i Pride. Det är inte konstigt. Någon annan väg gick inte att gå.

Vi hade kunnat välja ny ordförande idag. Det var Centerpartiets förslag. Posten har nämligen tillfallit just C, och jag förstår att de redan hade en ny kandidat. Lika lätt att förstå är att ärendet inte fanns upptaget på dagens dagordning, en dagordning som dominerades av årsredovisningar. Den dagordningen är signerad av den numera avgångne ordföranden Bruno Edgarsson och skickades ut långt innan den ödesdigra intervjun i Smålänningen publicerades. Förutsättningen för att ett ärende av detta slaget ändå ska kunna behandlas vid sittande bord är att samtliga närvarande beslutande fullmäktigeledamöter är överens om att så ska ske.

Naturligtvis var inte alla överens om det. Företrädarna för Frimodig kyrka, anförda av Dag Sandahl, protesterade. Ja, det var väl i och för sig väntat det också. Kan man sätta käppar i hjulet så gör man det. Det är föga fruktbart, men det kanske är själva vitsen, vad vet jag?

Nu får vi vänta till november tills en ny ordförande kan väljas, om inte presidiet tycker att det är värt pengarna att kalla in hela fullmäktige till ett extra möte för att avgöra endast den frågan. Det hoppas jag inte att de tycker. Det anser nämligen inte jag vara försvarbart. De pengarna kan göra bättre nytta för Guds rike om de används till andra aktiviteter. Förste vice ordförande, med S-märke, kommer därför att fungera som ordförande i åtminstone ett halvår framåt. Jag undrar om företrädarna för Frimodig kyrka har fattat att deras agerande i realiteten bara gynnar Socialdemokraterna?

Inga kommentarer: