onsdag, april 01, 2015

Anti-feministisk och cynisk politik

Insändare publicerad i Östra Småland 2 april 2015 (Replik på Liselotte Ross 31 mars 2015)
Nu börjar det bli en aning pinsamt. Liselotte Ross (V) var själv med om att i kommunfullmäktige fatta beslut om stora besparingar på äldreomsorgens budgetram i december. Dessutom passerade förslaget kommunstyrelsen tidigare under hösten där hon har en plats som ersättare. Under samma höst arbetades hela förslaget fram av den majoritet i vilken hon själv deltar. Det vill hon alltså inte kännas vid.

Detta budgetbeslut är den enda orsaken bakom de mycket smärtsamma åtgärder som nämnden var tvungen att fatta beslut om i december förra året. Uppdraget för en kommunal nämnd är nämligen att bedriva verksamhet inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige har beslutat. Det enda omsorgsnämnden kan dra in på är just äldreomsorg, men Vänsterpartiet hade alla möjligheter att omfördela budgetmedel i fullmäktige och se till att besparingarna slog annorlunda. Antingen har inte Ross fattat detta, eller så är det alltför smärtsamt att inse att Vänsterpartiet sågar av benen på den välfärd man säger sig vilja värna. Är det verkligen en nyhet att budgetbeslut påverkar verksamhetens omfattning?

Äldreomsorgen behöver mer resurser, inte mindre. Enligt Ross och hennes majoritetskolleger i omsorgsnämnden har man dock fortfarande för mycket pengar att röra sig med. Jag tror att den uppfattningen, en uppfattning jag skulle kalla både anti-feministisk och cynisk, befinner sig långt från den verklighet som man tror sig styra.

Birgitta Axelsson Edström
Nära anhörig

***
Uppdatering: Vänsterpartiet har på nationell nivå förhandlat med regeringen om en satsning på ytterligare resurser till äldreomsorgen, och lyckats. Det är mycket glädjande. Ännu mer glädjande hade det varit om samma prioritering hade gjorts av Vänsterpartiet Kalmar. Då hade vi sluppit kännbara och smärtsamma åtgärder med anledning av hårda kommunala besparingskrav.

Inga kommentarer: