fredag, april 03, 2015

Modellkommun förpliktigar!

Insändare i Östra Småland 4 april 2015:
Vi gratulerar Kalmar kommun som får möjlighet att tjäna som föredöme för andra kommuner när det gäller jämställdhetsarbete! Det handlar om långt, hårt och genomtänkt strategiskt arbete av kompetenta och brinnande tjänstemän i syfte att råda bot på de orättvisor som präglar vårt samhälle, och det finns minsann massor att åtgärda! Det är roligt att eldsjälarna i Kalmar får ett erkännande, eldsjälar som många gånger får kämpa i motvind.

Alltså, vi saknar en hel del även i Kalmar. Vad vi saknar allra mest är steget från planer och värderingsarbete till budgetbeslut. När den politiska majoriteten säger att det krävs mer resurser om man exempelvis ska kunna satsa på att ge heltidstjänster till kvinnodominerade sektorer (läs: äldreomsorgen) och i nästa andetag säger att det inte finns något resursproblem inom just äldreomsorgen så är det något i det resonemanget som klingar väldigt illa. Vi skulle kunna kalla det bristande vilja. Vi skulle också kunna säga att man talar med kluven tunga. Vad vi definitivt kan säga är att en budget som sparar enbart med hjälp av osthyvelsprincipen inte är en budget som ger ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Istället permanentas orättvisorna. Män försörjer sig på heltidstjänster, kvinnor hänvisas till att lägga schemapussel med varandra för att komma upp till en tjänstgöringsgrad på 80% och ska efter delade turer och allt hårdare belastning också stå för det obetalda arbetet hemmavid. Strukturer som dessa är svåra att förändra. Försök att problematisera och diskutera bemöts ofta med: ”Ingen ska lägga sig i hur vi har det därhemma”, så även i Kalmar.

Vi hoppas på förändring framöver, men för verklig förändring krävs vilja och mod, inte bara bland tjänstemän utan också bland de förtroendevalda som ska syssla med praktisk och konkret budgetpolitik. Att vara en modellkommun för Sveriges kommuner och landsting förpliktigar. Det måste synas i praktiken att man verkligen har fattat att ”jämställdhet har med kön att göra”. Den som ska lära sig något gör som bekant som läraren gör, inte som läraren säger.

Birgitta Axelsson Edström, Annika Roskvist Stahre
Feministiskt initiativ, Kalmar län

Inga kommentarer: