söndag, april 19, 2015

Lite genusstatistik på morgonkvisten

Jag roade mig lite i morse genom att surfa runt lite i världen med hjälp av den rosa lilla Paddan jag har. Jag hade ingen spelning i kyrkan idag, och jag visste att dagen skulle ägnas åt att röja och dona här hemma men det var ingen brådska på morgonkvisten. Ni vet, det var en typiskt skön helgmorgon med maken snusande lugnt bredvid medan några solstrålar letade sig in genom det öppna sovrumsfönstret. Eftersom en del av eftermiddagen var inbokad till möte med styrelsen för F! så satte jag på mig genusglasögonen, och DET var en ögonöppnare.


Av Kalmar kommuns nio nämnder (alltså sådana som har något som liknar en förvaltning under sig och som INTE är bolag eller underställda någon annan styrelse/nämnd) plus KSAU så leds åtta stycken av män. Enbart två av dem leds av kvinnliga ordföranden, Södermöre kommundelsnämnd och Kultur- och fritidsnämnden. Ingen kan säga att dessa två nämnder är att betrakta som "tunga" eller "stora" vare sig till budgetstorlek eller strategiskt inflytande (att jämföra med exempelvis Barn- och ungdomsnämnden, Omsorgsnämnden eller Samhällsbyggnadsnämnden). På oppositionssidan ser det bättre ut, där är det fem kvinnor och fem män som innehar poster som förste vice ordförande. Den borgerliga oppositionen bestående av M, FP och KD har alltså en jämnare fördelning av toppuppdragen än majoriteten bestående av S, C och V om man tittar med genusglasögonen på näsan.

Jag letade vidare och tittade på de lokala partiföreningarnas styrelser. Samtliga (!) åtta partier som har plats i kommunfullmäktige har en man som lokalordförande. Kollar man sedan vidare på lokalstyrelsernas sammansättning (MP har dock inte noterat några uppgifter alls om styrelsen utöver ordföranden) så är det två partier som skiljer ut sig ordentligt när det gäller kvinnlig representation, räknat utifrån antagandet att informationen på respektive partis hemsida stämmer. Det utgår jag dock ifrån (och stämmer det inte så går det bra att höra av sig så ska jag naturligtvis se till att korrekta uppgifter anges även här). Hur som helst, KD har sex ledamöter i styrelsen, fem är män. V har sju ledamöter, sex av dem är män. Alltså: EN ensam kvinna från KD och EN ensam kvinna från V sitter i respektive lokala partis styrelse.

Man måste inte ha jämn fördelning i alla lägen, men jag minns ändå från min tid i V att det står i partistadgarna att alla valda organ ska ha minst 50% kvinnor ordföranden oräknad. Man kan komma undan diskussionen som ALLTID uppstår om att kompetens och lämplighet är viktigare än kön när sådana regler debatteras genom att istället anta principen att valda organ (styrelser etc) ska ha en sammansättning som återspeglar partiets medlemskår. En sådan princip eftersträvas i Feministiskt initiativ, för övrigt inte bara när det gäller kön utan även andra variabler. Jag tycker att det är högst rimligt om en styrelse ska kunna företräda ett parti. Jag tror inte att 5/6 av KDs medlemmar är män eller att enbart 1/7 av medlemmarna i V är kvinnor. I så fall har det hänt väldigt mycket märkligt på bara något år... (och tänk om jag hade jobbat kvar i en organisation som väljer en styrelse med den sammansättningen! Vojne vojne... Det finns nog värre saker än att harva runt på studiebidrag...)

Men, jag drar inga andra slutsatser eller presenterar några andra reflektioner utöver det mycket väl synliga förhållandet att det där snacket om att jämställdheten har gått för långt inte verkar stämma i Kalmars politiska värld heller. För övrigt är det kanske mest effektivt att låta siffrorna tala för sig själva. Undrar hur lång tid de kommer att säga samma sak bara, för det går sannerligen inte för fort för de feministiska förändringsvindarna.

Inga kommentarer: