måndag, april 27, 2015

Rädslan ska inte skyddas, den ska brytas

Replik till Svärdshammar SD (insändare i ÖS 25 april) publicerad i Östra Småland 27 april 2015
Jodå Mikael Svärdshammar (SD), nog har jag begripit vad du vill. Du vill skydda rätten att vara rädd för det du inte förstår. Du vill inte bara skydda den, du vill också försvara den eftersom den inte är ditt fel. Den här gången är det tydligen 1970-talets svenska skola som är boven bakom årtusendens mänskliga tillkortakommanden när det gäller att fungera tillsammans i fred, respekt och frihet. På den punkten kan jag ge dig rätt: Det är svårt att förstå det sambandet. Det finns ju nämligen inte.

Du saknar dock modet att tala klarspråk om vad du egentligen menar. Du och ditt parti har ju samma återkommande motiv bakom alla frågor, nämligen att spela på och förstärka människors rädsla. Det vanliga är att ni pekar ut vad och vem man ska vara rädd för. Du går här ett steg längre och vill normalisera rädslan, den rädsla som släcker nyfikenheten men istället göder mobbning, förtryck och hat.

Men jag tror på människan. Jag tror att hon både vill och kan känna kärlek och empati samt vill utvecklas, bara hon får tillgång till lämpliga verktyg som ger henne tro på den egna förmågan. Sverigedemokraternas politik, som i nio fall av tio handlar om att ta på sig offerkofta och skylla ifrån sig på andra och i det tionde fallet om att utesluta egna medlemmar som uttalar vad ni egentligen vill, är inte, har aldrig varit och kommer aldrig att bli ett lämpligt redskap för att bygga ett hållbart samhälle med hållbara människor. Men, för en del som saknar en historisk referensram kanske det är både normalt och naturligt att släcka eldsvådor med bensin.

Birgitta Axelsson Edström, teol stud , Kalmar  

Inga kommentarer: